Je nutný předseda ve výboru OO

Máme v naší organizaci řádně volený výbor i s předsedou. Příští rok náš předseda odchází ze zaměstnání. Mám dotaz, zda musí být volen nový, nebo můžeme-li existovat dále bez předsedy, že bychom jednali jako výbor. Děkuji mnohokrát za odpověď a pěkný den Jitka eM

— Jitka Mrskošová, Pedagogická fakulta

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď hledejte ve svých stanovách. V případě, že máte kolektivní statutární orgán, kterým je výbor vč. předsedy, pak bude pravděpodobně třeba za odcházejícího předsedu zvolit nového.

Lhůta pro zvolení nového člena stanovena není, ale platí, že by tak spolek měl učinit bez zbytečného odkladu (ideálně do zániku funkce člena, který odstoupil). Spolek se tak vyvaruje nepříjemnostem, které mohou vzniknout v případě, že by např. výbor nebyl po nějakou dobu usnášeníschopný z důvodu nedostatku členů. Dalším argumentem, proč doplnění výboru neodkládat, pokud je statutárním orgánem spolku, je zájem spolku na uvedení aktuálních jmen členů orgánu ve spolkovém rejstříku, protože vůči třetím osobám spolek nemůže namítat, že stav zapsaný ve veřejném rejstříku neodpovídá skutečnosti. V důsledku neaktuálního stavu zápisu by tak mohlo dojít i k tomu, že by za spolek mohla jednat osoba, jejíž oprávnění k tomuto jednání již zaniklo, nebo by třetí osoba mohla odmítnout jednat s nově zvoleným členem orgánu proto, že jeho oprávnění jednat za spolek není podloženo zápisem ve veřejném rejstříku.

Více informací najdete v kategorii http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku.

Eva Beránková

Poslední revize: 27. 8. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz