Nezletilý člen výboru

Dobrý den,
zakládáme nový spolek, jehož členem jsou i nezletilí. Je možné, aby byla nezletilá osoba (16 let) členem výboru a byla zapsána u krajského soudu? Popř. je potřeba souhlas zákonného zástupce?

Děkuji za odpověď.

— Jan Kašparovsky

Odpověď:

Dobrý den,

na tuto výjimečnou situaci (obecně je požadována plná svéprávnost osob v orgánech právnických osob) pamatuje § 152 odst. 3, občanského zákoníku:  „Týká-li se hlavní činnost právnické osoby nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností a není-li hlavním účelem právnické osoby podnikání, může zakladatelské právní jednání určit, že členem voleného kolektivního orgánu právnické osoby může být i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou svéprávností.“ Toto ustanovení umožnuje nezletilým osobám vykonávat funkce v orgánech právnických osob za podmínek, že a) hlavní účel právnické osoby se týká nezletilých; b) není hlavní účel podnikání; c) tato možnost je zakotvena v zakladatelském právním jednání (stanovách spolku). Souhlas zákonného zástupce bude v tomto případě namístě.

Pro úplnost uvádíme, že v takovém případě lze jen doporučit určit stanovami, že za spolek jednají vždy alespoň dva členové statutárního orgánu. Samostatné jednání nezletilého člena statutárního orgánu za spolek skrývá potenciální problémy v podobě zpochybnění platnosti takového jednání (byť nijak nepředjímáme, jak by případný spor o platnost takového jednání za spolek dopadl).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 19. 7. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz