Odpovědnost nového předsedy spolku

Dobrý den, na výroční členské schůzi jsem byl zvolen novým Předsedou spolku. Budeme podávat návrh na změnu stanov do spolkového rejstříku (změna statutárního orgánu a změna sídla spolku). Jak je to s odpovědností za účetnictví a finance spolku? Ponesu odpovědnost od vzniku funkce, nebo i zpětně za předešlé roky? Měl bych s bývalým statutárem podepsat smlouvu o odpovědnosti k určitému datu? Děkuji za odpověď.

— Přemysl Liška, AC Wozmeni Zlín z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
odpovědnost statutárního orgánu (předsedy spolku) je vázána na dobu trvání jeho funkce, s výhradou, spočívající v jisté formě odpovědnosti po skončení funkce. Zpětnou odpovědnost za dobu předcházející vzniku vaší funkce předsedy nenesete, ta leží na vašem předchůdci. Samozřejmě pokud jako nově nastupující předseda shledáte pochybení či nesrovnalosti v záležitostech předešlého předsedy, je třeba na ně upozornit a patřičným způsobem je řešit. Pokud statutární orgán takovou situaci ignoruje, vystavuje se sám riziku, že jeho postup nebude odpovídat péči řádného hospodáře.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz