Podoba statutárního orgánu spolku

Dobrý den, paní magistro Hájková,
Při vytváření našeho statutárního orgánu jsme se inspirovali Vaším níže uvedeným textem pod jedním z dotazů. Odeslali jsme návrh změny na krajský soud společně s novými stanovami.

citace:
"Při hlubším zkoumání charakteru (dispozitivnosti) ustanovení § 164 odst. 2 nezbývá než souhlasit s tím, že tvrzení o nemožnosti existence několika statutárních orgánů právnické osoby bylo unáhlené. Vzhledem k tomu, že vícečetnost statutárních orgánů u jedné právnické osoby neodporuje pravděpodobně ani dobrým mravům, ani veřejnému pořádku či právům týkajícím se postavení osob tolik, aby bylo možné prohlásit ustanovení § 164 odst. 2 věta první za kogentní (alespoň ve vztahu ke spolku), pak je ustanovením dispozitivním a stanovami spolku by bylo možné ustavit více statutárních orgánů. Zůstává ale otázka, je-li to účelné. 
Podle mého názoru, je to pro spolek spíš nebezpečné, protože pak v jeho čele stojí dva (nebo i více) statutárních orgánů, které mohou činit za spolek úkony, aniž by společně rozhodli, zda je učiní či ne. Přitom úplně stejně a podle mého názoru mnohem lépe může svou úlohu splnit statutární orgán kolektivní, jehož členové jsou oprávněni jednat za spolek každý samostatně. V tomto modelu rozhodují členové statutárního orgánu ve sboru (rozhoduje tedy názor většiny), ale realizovat rozhodnutí mohou všichni členové statutárního orgánu. Spolek, podle mého názoru, nepotřebuje vedení více osob, z nichž každá si může dělat, co se jí zlíbí, bez ohledu na ostatní." konec citace.

Zvolili jsme kolektivní statutární orgán se třemi členy, neuvedli jsme ale žádné funkce. To se krajskému soudu nelíbilo a máme funkce doplnit. Toto je asi jednoduché, opravíme a stanovíme, kdo bude předsedou a další dva budou místopředsedy.
Teď to složitější. Pod položku Způsob jednání statutárního orgánu jsme do návrhu zápisu napsali ROZHODOVÁNÍ VE SBORU. Krajský soud namítl, že v našich stanovách je uvedeno : PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDOVÉ SPOLKU JSOU STATUTÁRNÍM ORGÁNEM. JEHO ČLENOVÉ JSOU OPRÁVNĚNI JEDNAT ZA SPOLEK KAŽDÝ SAMOSTATNĚ. Krajský soud se patrně domnívá, že to je v rozporu.
Zdá se, že jsme nepochopili Váš text a použili nějakou špatnou formulaci nebo se může názor soudu od Vašeho lišit. Do deseti dnů máme náš návrh doplnit. Stačí doplnění dopisem s ověřeným podpisem nebo musíme znovu vyplnit celý formulář na stránkách ministerstva spravedlnosti? Co s tím? A jak to formulovat? Děkuji za odpověď.

— Tomáš, iVltava.cz

Odpověď:

Dobrý den,

řekla bych, že úhelným kamenem celé problematiky je, že jsou smíšené dohromady dvě věci:

a) způsob rozhodování statutárního orgánu (o záležitostech spolku) - máte kolektivní st. orgán - rozhoduje ve sboru

b) způsob jednání za spolek (navenek) - podle vašich stanov každý z členů st. orgánu jedná samostatně (a měl by jednat na základě rozhodnutí, které předtím učinili členové st. orgánu společně "ve sboru", ale tato podmínka se v zápisu ve spolkovém rejstříku nijak neprojeví)

Text stanov je naprosto v pořádku.

Nyní k požadavkům soudu:

Doplnit označení funkcí u členů statutárního orgánu požaduje soud proto, že ve stanovách jste určili, že členové statutárního orgánu takové funkce mají - předseda a místopředsedové. Kdyby to ve stanovách nebylo určeno, soud by to nepožadoval. Proto jen doložte, kdo z členů st. orgánu byl ustanoven (způsobem, který určují stanovy - volbou?) do jaké funkce a doplňte v tomto smyslu návrh podaný soudu.

Údaje uvedené v návrhu jsou skutečně v rozporu, ale jen proto, že je v kolonce "Způsob jednání statutárního orgánu" vyplněno něco, co tam nemá být. V této kolonce návrhu se totiž uvádí způsob jednání za spolek navenek. Ve stanovách jste tak "způsob jednání statutárního orgánu" určili větou: JEHO ČLENOVÉ JSOU OPRÁVNĚNI JEDNAT ZA SPOLEK KAŽDÝ SAMOSTATNĚ. Do kolonky návrhu je tedy třeba uvést: "Členové statutárního orgánu jednají za spolek každý samostatně." nebo "Předseda a místopředsedové jednají za spolek každý samostatně."

Vzhledem k tomu, že budete dopňovat podaný návrh, budete muset znovu prostřednictvím inteligentního fomuláře. Po zadání IČO Vašeho spolku, a otevření nového formuláře pro změnu zápisu, vyberete z nabídky u kolonky "Druh návrhu" druhou možnost - tj. Doplnění/úprava již podaného návrhu. Následně se pod kolonku "Druh návrhu" přidá ještě kolonka "Fj číslo řízení", tj. číslo, které máte na usnesení, jímž vás soud vyzval k doplnění a úpravě návrhu. Vyplníte tedy toto číslo a dále pak do návrhu vyplníte jen skutečnosti, které doplňujete (nebo měníte) oproti původnímu návrhu a přílohy, kterými dokládáte skutečnosti uvedené. Návrh pak pošlete soudu.

Ono to s těmi kolonkami prostě někdy není úplně jednoduché, ale zase na druhou stranu - jsou to jen kolonky, takže nad nimi určitě zvítězíte. Kdyby se to nedařilo, v kanceláři ČRDM na mě dostanete kontakt a pomůžu Vám s tím více.

S pozdravem

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Dobrý den,
dostali jsme výzvu k dodání nového int. formuláře a to s úpravamy:
nevyplňujte text pod předsedou (
způsob jednání uveďte pouze dle stanov čl. VIII, odst. 1 (zde nevím z jakého zákona myšleno)

Pokud uvedl soud, že máme zaslat nový formulář, je nutné znovu vyplnit všechny kolonky?

Děkuji

Bc. eva Fialová (neověřeno)

Dobrý den,

formulář je třeba poslat soudu vyplněný celý znovu, ale není třeba se obávat velké ztráty času – když na přístupové obrazovce aplikace pro vyplňování formuláře vyplníte do pole „Návratový kód“, návratový kód, který byl přidělen Vašemu původnímu návrhu (pokud ho nemáte poznamenaný nevadí, je uveden v hranatých závorkách v dolním pravém rohu každé strany původně poslaného návrhu), otevře se Vám nový formulář s jiným návratovým kódem, ale s údaji předvyplněnými podle toho, co bylo uvedeno v původním návrhu. Stačí pak pouze v záhlaví návrhu zadat, že jde o opravu návrhu a číslo jednací, k němuž se oprava váže a upravit pouze kolonky, u kterých to soud požaduje.

Co je „text pod předsedou“ jen odhaduji – předpokládám, že se jedná o volné pole, co nějž je možné uvést jakékoliv údaje vážící se k předsedovi. Z přípisu soudu pak předpokládám, že jste do tohoto pole uvedli text popisující, jakým způsobem předseda (nejspíš statutární orgán spolku) jedná za spolek. Tento text patří ale do jedné z následujících kolonek, nadepsané „Způsob jednání za spolek“. Pokud je to tak jak předpokládám, soud Vás vyzývá, abyste kolonku „text za předsedu“ nechali prázdnou a způsob jednání za spolek (podle stanov vašeho spolku čl. VIII, odst. 1) uvedli do kolonky k tomu určené – tj. „Způsob jednání za spolek“.  Zpravidla se do této kolonky uvádí jen text: „Předseda jedná za spolek samostatně.“, ale rozhodující je, co máte uvedeno v příslušném článku Vašich stanov, tak to tam opište.

Formulář po opravení znovu vytisknete, podepíše ho předseda ověřeně a pošlete na soud (popř. ho podepíšete elektronicky a pošlete elektronicky).

Pokud je věc jinak, než předpokládám, vyžádejte si na telefonu sekretariátu ČRDM můj e-mail, nebo telefon, abyste mi mohli sdělit podrobnosti věci.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz