Statutární orgán pobočného spolku

Dobrý den,
kdo je prosím oprávněn jednat za pobočný spolek, je-li statutárním orgánem myslivecká rada pobočného spolku, a to předseda, místopředseda a další členové, když ve spolkovém rejstříku zjistím, že ve způsobu jednání je napsáno, že pobočný spolek zastupuje ve všech záležitostech předseda myslivecké rady, a to samostatně. Ostatní členové nemají stejná práva a povinnosti jako tento předseda, když si myslím, že v tomto případě se jedná o kolektivní statutární orgán? Myslím tím zejména jednání za pobočný spolek navenek se státními orgány. Děkuji

— Pavel

Odpověď:

Dobrý den,

rozhodující je to, co je napsáno v rejstříku. Za pobočný spolek jedná předseda.

Neznamená to ale, že statutární orgán je tím pádem individuální, pouze se tím určuje, že za pobočný spolek má jednat ze všech členů statutárního orgánu právě předseda. Statutární orgán dále "tvoří" vůli pobočného spolku jako orgán kolektivní - tedy na základě rozhodnutí většiny svých členů (není-li to upraveno stanovami spolku jinak).

Pro úplnost ještě uvádím, že věta uvedená v rejstříku nepůsobí neplatnost právního jednání, které by za pobočný spolek provedl jiný člen statutárního orgánu. Takové jednání by pobočný spolek vůči třetí osobě (navenek) zavazovalo. V důsledku takového jednání by totiž došlo k porušení tzv. "omezení zástupčího oprávnění", které ale působí jen "dovnitř" spolku. V podstatě by jeho následkem mohlo být odvolání člena statutárního orgánu z funkce (v důsledku hrubého porušení povinností při výkonu funkce) a nebo rychlejší rozhodnutí soudu o uložení povinnosti nahradit škodu způsobenou takovým jednáním spolku, nevede ale k neplatnosti právního jednání spolku vůči třetí osobě.

S pozdravem

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Dobrý den, trochu mám problém s určitostí stanovit, kdo má odvolat ředitele pobočného spolku. Je to ředitel zakládajícího spolku nebo jiná osoba, která usměrňuje pobočný spolek shůry ze strany spolku? Děkuji. Předmětný pobočný spolek nemá jiné orgány. a ještě k tomu je zahraniční..což asi nevadí. Vznikl z mezinárodní nevládní organizace působící v ČR. S pozdrave.

Julie (neověřeno)

Dobrý den,

na tuto otázku hledejte odpověď ve stanovách spolku. Tam by mělo být stanoveno, který orgán (hlavního spolku), jakým způsobem a jakou většinou odvolává statutární orgán pobočného spolku. Pokud to ve stanovách uvedeno není, můžete se ještě opřít o zásadu, že ten kdo člena orgánu ustanovuje do funkce (je jedno jestli volbou, jmenováním nebo jiným způsobem, je oprávněn ho také odvolat.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz