střet zájmu u předsedy spolku

Prosím o názor. Český spolek poskytuje v rámci své činnosti (humanitární pomoc třetí zemi) finanční prostředky (výdaje) z peněz posbíraných v ČR v rámci sbírek spolku operujícímu ve třetí zemi, který přímo v místě prostředky dále poskytuje osobám, které pomoc potřebují. Činnosti i účel obou spolků jsou shodné a shodný je i předseda. Může se v případě předsedy jednat o střet zájmu? Veškeré výdaje jsou řádně vyúčtovány dle pravidel platných v třetí zemi a český spolek má přístup k těmto údajům. Děkuji.

— Jitka Procházková

Odpověď:

Dobrý den,

střet zájmů předsedy v uvedeném případě a priori nespatřujeme. Pokud, jak uvádíte, jsou všechny výdaje řádně vyúčtovány a dokumentovány a nastavení této spolupráce odpovídá stanovám obou spolků, vyjadřuje vůli spolků takto nakládat s finančními prostředky a v neposlední řadě je v souladu s jinými právními předpisy, neshledáváme tuto praxi jako závadnou. Lze si samozřejmě představit situaci, kdy by se předseda ve střetu zájmů ocitl, například, kdyby jednání jednoho spolku bylo v rozporu se zájmy spolku druhého nebo v případě, že by předseda nechal prostředky poskytnout sám sobě apod. V obou organizacích má předseda samozřejmě povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře se všemi povinnostmi a riziky, která z tohoto plynou.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 5. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz