Způsob jendání

Dobrý den, ve stanovách máme uvedeno:
"Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku."
Máme individuální statutární orgán: předsedu. Co máme uvést do ZPŮSOBU JEDNÁNÍ když vyplňujeme nový návrh v inteligentním formuláři, protože měníme stanovy dle NOZ. Můžeme uvést toto celé? A je v pořádku mít uvedeno, že Za spolek může jednat rovněž předsedou zvolený člen nebo zaměstnanec spolku?
Velice Vám děkuji.
kamila Novotná
MRC KuřiMaTa

— Kamila Novotná, MRC KuřiMata

Odpověď:

Dobrý den,

jednatelské oprávnění statutárního orgánu vyplývá přímo ze zákona, tedy není třeba vyjmenovávat možná jednání za spolek, ke kterým je předseda jako individuální statutární orgán oprávněn. Vhodná a dostatečná formulace je například: “Předseda je statutárním orgánem spolku. Za spolek jedná samostatně“. Takováto formulace je z hlediska zákona dostatečná a není třeba rozepisovat jednotlivé možnosti jednání předsedy. Omezení jednatelského oprávnění předsedy například zákazem zcizování nemovitostí směřuje pouze dovnitř spolku, protože jakékoli omezení zákonem pojatého jednatelského oprávnění statutárního orgánu, byť je ve stanovách či veřejném rejstříku, je vůči třetím osobám neúčinné.
Taktéž uvádět, že za předsedu může jednat jiný zmocněný člen spolku je nadbytečné, protože takováto možnost vyplývá také přímo ze zákona. Byť uvedení této informace nebude chybou, zakládá to zbytečné riziko chybné formulace, která bude mást zákona neznalé osoby.
Samozřejmě do inteligentního formuláře je třeba zapsat znění, které je ve stanovách – tedy buď původní (zbytečně obsáhlé, byť možné) nebo zjednodušené viz. výše.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz