Změna spolku na SVJ

Dobrý den! V roce 2000 nám město prodalo byty do podílového spoluvlastnictví. Za účelem zajišťování potřeb v oblasti bydlení jsme tehdy založili Sdružení spoluvlastníků..... Ministerstvo vnitra schválilo naše stanovy a ČSÚ nám přidělilo identifikační číslo, které je doposud platné. Jako ostatní sdružení, tak i my jsme měli povinnost se přetransformovat na spolek. Na členké schůzi jsme se však jednohlasně dohodli, že místo transformace na spolek převedeme byty do osobního vlastnictví. A protože v našem domě je 28 bytových jednotek, máme povinnost založit SVJ. V současné době jsme již těsně před zápisem do rejstříku SVJ na Krajském soudě. Zajímá nás, jak zanikne naše bývalé sdružení, popř. co pro to máme udělat, aby došlo k jeho výmazu z rejstříku? Nebo je nějaká přímá možnost převést součané sdružení na SVJ? Veškerý majetek = finanční prostředky, budou převedeny do nově vzniklého SVJ, které bude dál zajišťovat chod domu a jeho údržbu. Děkujeme za odpověď.

— Milada Jeriová, Sdružení spoluvlastníků domu čp. 1004 ve Vrchlabí

Odpověď:

Dobrý den,

původní občanské sdružení, nyní spolek samovolně nezanikne. Jsou v zásadě dvě možnosti. Zaprvé, původní sdružení může paralelně fungovat vedle nově založeného SVJ, což je ale pravděpodobně zbytečné. Nastupuje tedy druhá možnost a to zrušení původního sdružení, vypořádání jeho majetku a jeho výmaz z veřejného rejstříku. Ke zrušení spolku více zde: http://poradna.crdm.cz/zruseni-spolku Původní spolek (sdružení) bude zrušen s likvidací a případný likvidační zůstatek může být rozhodnutím nejvyššího orgánu převeden na nově vzniklé SVJ. Samozřejmě by původní spolek (sdružení) mohl ještě za své existence převést všechen majetek na nově vzniklé SVJ a poté naznačeným postupem zaniknout či dále existovat paralelně s SVJ.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 15. 11. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz