Je nutné stávající občanské sdružení transformovat na jinou právní formu?

Dotaz byl položen na semináři v Justiční akademii, v odpovědi je přepis z jednání.

— -

Odpověď:

S účinností NOZ se "automaticky" transformují občanská sdružení podle zákona 83/1990 na spolky. Stejně tak se "automaticky" transformují nadace a nadační fondy na nadace a nadační fondy podle NOZ. Jiné je to u právních forem, které jsou relevantní, u nichž k automatické transformaci nedochází. Pak je tu možnost "manuální" trasformace, kdy se na základě svého vlastního rozhodnutí vůle může občanské sdružení rozhodnout, zda změní svou právní formu či nikoliv. Podle stávajícího předpisu je možné nadační fond změnit na nadaci a nově se též občanské sdružení může přeměnit na obecně prospěšnou společnost. Další možné transformace: občanská sdružení se změní automaticky na spolek nebo mají možnost změnit na ústavy nebo sociální družstva. Stavající o.p.s. se můžou změnit na nadaci, nadační fond nebo ústav. Možnostmi zájmových sdružení právnických osob jsou změna na spolek, nebo můžou zůstat zachovány ve stávající právní formě. Vzhledem k šíři vymezení účelu spolku pro naprostou většinu občanských sdružení není nutné cokoliv měnit. Nejlépe vyčkat a nechat se automaticky překlopit do právní formy spolek. Další aspekty, které budou sehrávat roli, co se týká nutnosti přizpůsobit stanovy a další vnitřní dokumenty. Pokud si spolky nestanoví jinak, pak se budou jejich vnitřní právní úpravy řídit úpravou uvedenou v NOZ. Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz