Zaměstnanecké poměry v o.p.s.

V souvislosti s účinností NOZ chceme stihnout transformaci dle zák. 168/2013 na o.p.s. Může být zakladatel ředitelem? Může být ředitel v pracovním poměru (závislá činnost) nebo v jiném pracovně - smluvním vztahu s o.p.s. Mohou být případní další zakladatelé v závislém či nezávislém pracovním / obchodně - smluvním vztahu s o.p.s. Děkujeme!

— mirek@koniklec.cz, Agentura Koniklec

Odpověď:

Zakladatel může být ředitelem.

Horší je to s otázkou zda zakladatel - ředitel (popř. další zakladatelé) může být zaměstnancem/ popř. pracovat pro o.p.s. na základě jiné smlouvy. Je to vlastně stejný problém, na jaký jsem reagovala ohledně ředitele podniku, jen o něco složitější. Komplikace je v tom, že zakladatel by pak měl krom pravomocí z titulu své funkce zakladatele (např. jmenovat členy správní a dozorčí rady, pokud je to tak dáno v zakladatelské smlouvě) také určité pravomoci, které se rozhodně neslučují s existencí pracovního poměru k o. p. s. - protože práci jako zaměstnanec vykonává ve vztahu podřízenosti k o. p. s., kdežto pravomoci jako zakladatel vykonává v podstatě ve vztahu nadřízenosti o. p. s. Je tu tedy zřejmý rozpor.
Tedy zákon to nezakazuje, ale z podstaty věci mi připadá přinejmenším sporné, aby zakladatel byl ředitelem o. p. s. (tj. jejím statutární orgánem), který je zaměstnancem o. p. s. Navíc jak dovozuje současná judikatura statutární orgán některé činnosti, které k jeho funkci náleží nemůže vykonávat v zaměstnaneckém poměru - typicky zastupování o. p. s. vůči třetím subjektům).
Pokud tedy zakladatel bude ředitelem, pak bych jeho vztah k o. p. s. upravovala jednoznačně mandátní smlouvou (popř. příkazní smlouvou, pokud nebude dostávat za výkon své funkce odměnu nebo smlouvou innominátní - nepojmenovanou, která bude mít základní rysy smlouvy příkazní) a nikoliv pracovní smlouvou.
U ostatních zakladatelů bych to pak viděla podobně. Raději mandátní nebo příkazní smlouvu na konkrétní činnost, ale pracovní poměr ne.
Podle mého názoru v těchto případech v těchto případech existuje reálné riziko, že v případě sporu by soud prohlásil pracovní smlouvu za neplatnou.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz