Jak se počítají hlasy při hlasování

V našem spolku rezignoval předseda na svojí funkci během členské schůze. Byl tedy volen nový předseda. Při této volbě se někteří členové vzdali hlasování. Jak se počítají jejich hlasy? Nebo raději se zeptám: Pokud pro volbu kandidáta musí být nadpoloviční většina - a z 15 členů oprávněných bude volit 6 pro, 5 proti a 4 se zdrželi hlasování - bude kandidát zvolen? Předem děkuji za odpověď

— Milan Bouška, KSP Kajman Cheb, p.s.

Odpověď:

Dobrý den,

bohužel nemáme k dispozici přesné znění stanov, které by v uvedeném případě měly být dostatečným vodítkem pro posouzení situace. Pokud bylo přítomno 15 členů spolku, lze se domnívat, že schůze byla usnášeníschopná. V uvedeném případě kandidát získal nejvyšší počet hlasů a mohl být tedy platně zvolen do funkce předsedy. Nicméně nelze říct, jakou většinu určují stanovy spolku, tedy jaký počet je třeba pro platné zvolení. Pokud by stanovy v tomto ohledu nestanovovali nic bližšího, platí, že „kolektivní orgán je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů“ (§ 156 OZ), tedy, že v daném případě kandidát nebyl zvolen platně, protože hlasy ZDRŽEL SE jsou v takovém případě započítány stejně jako hlasy PROTI. Popsaná situace by vyžadovala minimálně 8 hlasů PRO (pokud stanovy neuvádějí nic bližšího, jak bylo stanoveno výše).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 25. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz