Volba orgánů spolku

Dobrý den,
příští měsíc se uskuteční členská schůze v našem Aeroklubu, kde poprvé budeme volit Radu spolku jako kolektivní statutární orgán. Prosím o informaci, zda je nutná účast notáře a jeho ověření volby jednotlivých členů Rady pro zápis do veřejného rejstříku. Předpokládáme, že jednotliví členové Rady musí obdržet nadpoloviční většinu hlasů členů spolku s právem volby. Děkuji za odpověď. Ing. Jan Hýla Aeroklub Zbraslavice.

— Jan Hýla, Aeroklub Zbraslavice z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

přítomnost notáře na členské schůzi nutná není. K platnému zvolení členů Rady je třeba ctít stanovy spolku, tedy získat tam uvedenou většinu platných hlasů. Podkladem pro zápis členů statutárního orgánu, v tomto případě členů Rady, zvolených na tomto shromáždění do veřejného rejstříku, bude zápis z tohoto shromáždění, prezenční
listina s podpisy účastníků a souhlas s výkonem funkce a se zápisem zvolených osob do veřejného rejstříku. Souhlas se zápisem do veřejného rejstříku musí být opatřen ověřeným podpisem osoby, která má být do rejstříku zapsána (členové statutárního orgánu, popř. i kontrolního orgánu spolku). Na ostatních dokumentech stačí podpisy bez ověření (na zápisu ze zasedání – podpis předsedajícího a zapisovatele, na prezenční listině podpisy členů – rejstříkovému soudu stačí poslat kopii prezenční listiny).

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz