volby spolku

Přeji hezký den,
ve stanovách máme, že volby vyboru spolku musí být tajné. Hlasovalo se ale veřejně zvedáním ruky. Pokud s výsledky a postupem nesouhlasím kam se mám obrátit. Revizní komise reagovala na mé upozornění - výsledek voleb nezpochybnila.
Děkuji Novotný

— jaroslav novotný, sportovni klub

Odpověď:

Dobrý den,
každý člen spolku a osoba mající na tom právní zájem může dle § 258 a násl., Občanského zákoníku, navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. Právo dovolat se tímto způsobem neplatnosti zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že jste již využil možnosti nechat přezkoumat rozhodnutí o volbě vnitrospolkovým orgánem, máte právo obrátit se nyní na soud, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí on. Příslušný k rozhodování o takovém návrhu je soud, který vede spolkový rejstřík, ve kterém je veden zápis o Vašem spolku. Řízení, které podáním svého návrhu zahájíte je upraveno zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na ustanovení § 260 odst. 1, občanského zákoníku však určitě předem zvažte, jaká je pravděpodobnost, že i když soud shledá volbu v rozporu se stanovami spolku pro nedodržení formy (tajného hlasování), vysloví také neplatnost rozhodnutí. Pokud totiž nebude prokázáno, že porušení stanov mělo závažné následky a soud dospěje k závěru, že je v zájmu spolku neplatnost rozhodnutí nevyslovit, soud neplatnost rozhodnutí skutečně nevysloví – v zájmu právní jistoty třetích osob a členů spolku.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz