Kdo posílá čestné prohlášení rejstříkovému soudu?

Dobrý den, prosím k rejstříkovému soudu zasílaji čestné prohlášení s ověřenými podpisy pouze 3 zakladatelé nebo všichni členové spolku nebo jen ustanovený předseda? Děkuji.

— Hana Juřicová

Odpověď:

Dobrý den,

k vyplněnému návrhu musí zakladatelé spolku (nejméně 3 osoby) připojit ověřený podpis (nebo jeden z nich, kterého ostatní zplnomocní k podání návrhu) a přiloží k němu přílohy prokazující existenci skutečností, které se navrhují zapsat – nejčastěji stanovy spolku, doklad o zřízení sídla spolku a prohlášení členů statutárního orgánu, že jsou způsobilí vykonávat funkci a souhlasí se zápisem své osoby do spolkového rejstříku. 

Více informací k zápisu do rejstříku spolků najdete v této poradně u již zodpovězených dotazů v kategorii Rejstřík spolků (http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku)

Eva Beránková

 

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz