Běhy tábora

Zákonem č. 205/2020 Sb. došlo mj. k novelizaci § 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. Je tu nově věta: Zotavovací akce se může skládat z více běhů. Tyto "běhy" tábora mají pak vliv i na obsah informací, které je potřeba nahlásit na hygienickou stanici - viz § 8 odst. 3 písm. b) a e). Co se rozumí tím, že se zotavovací akce může skládat z více běhů? Jaký to má to vliv na určení celkového počtu dětí, a tedy na to, kdy se tábor považuje za zotavovací akci a kdy za jinou podobnou akci pro děti (§ 12) - počet dětí nad a pod 30?

— Marek Sklenář

Odpověď:

Dobrý den, 

tento termín je použit v případě souběžných táborů v jeden čas na stejném místě.

Je nutné dodržet jejich rozestup a současné epidemiologické podmínky.

V podstatě se jedná o dva různé tábory (různé děti, různý personál, může být stejný pořadatel, jeden objekt).

Každý tento tábor je možné brát jako samostatný, pokud jejich program je zjevně různý a rozpoznatelný.

Nutno dodat, že hygienické podmínky pro děti musí splňovat jako by se jednalo o jeden velký tábor,uplatní se tedy ustanovení o zotavovací akci.

Doplnění od advokáta:

Text zákona (č. 258/2000 Sb.) je v předmětné části bohužel napsaný velmi nešťastně. Výraz "běh zotavovací akce" se téměř nepoužívá, ale jedná se o totéž, co je běžněji označováno jako "turnus". 

Slovy zákona: "Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů... Zotavovací akce se může skládat z více běhů" - tedy několik běhů může tvořit dohromady zotavovací akci. Příklad: tábor má tři turnusy (běhy) po 11 dětech - dohromady tedy 33 dětí a je tedy zotavovací akcí jako celek. Nebo tábor má tři turnusy (běhy) po 33 dětech a je tedy zotavovací akcí jako celkek a zároveň je striktně vzato zotavovací akcí i každý běh. Tábor o 5 turnusech po 5 dětech není zotavovací akcí, nýbrž jinou akcí pro děti dle zákona. Kritériem je zde počet dětí.

Podle příkladu výše je možné určit, zda se jedná o zotavovací akci. Pokud ano, má pořadatel povinnost hlásit mimo jiné dle § 8 odst. 3 písm. b): "Počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí zúčastněných v každém běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení." 

Ustanovení směřuje k tomu, aby pořadatel nahlásil počet dětí v jednotlivých turnusech (bězích) a termíny jejich konání.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

 

Poslední revize: 25. 5. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz