Identifikace spolku - průkaznost

Pravidelně každý rok uzavírá naše společnost jednorázovou krátkodobou smlouvu s určitým subjektem a opakovaně poslední roky žádáme tento subjekt o doložení dokladů o názvu a statutární osoby. Jde o to, že dle spolkového rejstříku dané IČO stále nemá v názvu první formu (z.s.), přiložené stanovy ani zapsanou statutární osobu (byť o to údajně požádali na soudu již březnu 2018). V podkladech pro uzavření smlouvy opakovaně má na žádosti podpis „předseda občanského sdružení“ . Na vyžádání nám předkládají stanovy pro subjekt (IČO se shoduje), který již v názvu právní formu spolku má, dále předkládají téměř rok starý zápis z valné hromady, který je podepsaný mj. osobou s uvedením, že jde o předsedu spolku, a také vloni nám doložili čestné prohlášení, že daná osoba vykonává předsedu spolku.
Chci se zeptat, existuje max termín, do kdy musí původně překlopený zápis občanského sdružení do spolkového rejstříku, povinně provést změnu názvu, doplnit stanovy atd. Jsou dokumenty (jejich žádosti o uzavření nájemní smlouvy) neplatné, když jsou vždy podepsány jako „předseda občanského sdružení“. Podle ostatní předložený dokumentů je podepsaný „předseda občanského sdružení“ tatáž osoba jako předseda spolku, ale vadí nám ten nesoulad v různých dokumentech; nevíme, zda můžeme trvat (zda je to oprávněné), že bez zápisu ve spolkovém rejstříku dosud pravidelně uzavíranou smlouvu neuzavřeme právě z důvodu, že nám identifikace smluvní protistrany a osoby oprávněné podepsat nepřipadá dostatečně průkazná a věrohodná? Pro úplnost doplňuji, že dle podkladů jde o organizaci s cílem organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Děkuji

— Zuzana Vrkoslavová

Odpověď:

Dobrý den,

zákonná lhůta pro doplnění a aktualizaci údajů zapisovaných o spolku do spolkového rejstříku uplynula dne 1. 1. 2017. Nedodržení této lhůty však není ze zákona spojeno s žádnou sankcí. Sankcí pro spolek je tu fakticky nebezpečí, že údaje, které bude spolek dokládat jinými dokumenty vytvořenými jeho orgány, nebudou třetí osobou přijaty jako průkazné (odpovídám na Vaši poslední otázku – ano můžete proto odmítnout uzavřít smlouvu). Pro úplnost ale uvádíme, že je možné, že kvůli komplikacím v řízení o návrhu na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku došlo ke zdržení aktualizace zápisu. Může to být i poměrně dlouhá doba. Dále k Vašemu dotazu uvádíme, že dokumenty předkládané spolkem (o změně názvu, stanov, volbě statutárního orgánu) jsou účinné, pokud jsou vydané příslušným orgánem spolku, v souladu se stanovami – pokud je v tomto směru vše v pořádku, změny jsou platné - spolupracovat se spolkem je tedy určitě možné, povinnost to ale samozřejmě není.

 

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 18. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz