členské příspěvky v hlavní činnosti

Dobrý den,

prosím o informaci, zda se vybrané členské příspěvky započítávají do hlavní činnosti. Jsme spolek kde 90% příjmů tvoří příjmy z členských příspěvků. Pro naše členy jako hlavní činnost pořádáme kurzy a další vzdělávací akce. Z těchto kurzů jsme měli v uplynulém roce příjem 4000 (členské příspěvky) činily 225 tisíc. Výdaje z hlavní činnosti byly 220 tisíc. Pokud by se členské příspěvky nezapočítávaly, pak bychom měli hlavní činnost ztrátovou a nemusíme podávat přiznání. Pokud se ale započíst mají, pak by byla hlavní činnost zisková a povinnost podat přiznání bychom měly. Dotaz tedy zní, jestli pro posouzení ziskovosti hlavní činnosti do ní započítávám členské příspěvky.

Děkuji laskavě za Vaši odpověď.

Hana Dostálová

— Hana Dostálová

Odpověď:

Dobrý den,

členský příspěvek je principielně (roční, půlroční, ...) příspěvek člena na správu a činnost spolku, nikoliv platba za plnění (zboží nebo službu). Podrobnosti vymezují stanovy spolku. Pokud tedy nemáte ve stanovách určeno jinak, nárok na vrácení členského příspěvku z důvodu, že činnost spolku byla v důsledku opatření proti koronaviru omezena, členům automaticky nevznikl. Jestliže to členové spolku budou vyžadovat nebo prostě spolek bude chtít členům nečinnost spolku nějak kompenzovat právě prostřednictvím členských příspěvků, pak by připadala v úvahu například sleva z členských příspěvků v budoucnu (pro ty členy, kteří byli členy již v době, kdy k omezení činnosti spolku došlo). Posuďte tedy situaci za současného zohlednění pravidel, které určují stanovy spolku.

Mgr. David Bareš
AK Aleny Hájkové

 

Podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že od daně jsou osvobozeny členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté spolkem, který není organizací zaměstnavatelů.

Eva Beránková

Poslední revize: 5. 5. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz