Převod spolku

Dobrý den,
prosím o radu ohledně převodu spolku. Naše firma má zájem koupit jachetní klub (spolek), nicméně jsme zjistili, že vlastnící dosud neuvedli spolek v souladu s NOZ, není tedy upravený název, stanovy, zkrátka na to nijak nezareagovali. Je možné převést spolek v tomto "stavu"? Pokud ano, jak má potom naše firma postupovat? Nebo nejdříve vlastníci musí uvést vše v souladu s NOZ a pak lze převádět?

Děkuji za odpověď

— Smejkalová

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve je třeba si ujasnit, že spolek nemůže být koupen. Členové spolku nemají ve spolku žádný majetkový podíl. Členství ve spolku také nelze převést smlouvou (pokud to stanovy výslovně neupravují). Z podstaty věci a pohledu práva také není možné, aby se s. r. o. a spolek spojili v jednu právnickou osobu (fúze) a není ani možné, aby se s. r. o. stalo jedinou osobou ovládající spolek, protože spolek je spolčením alespoň tří členů, a to musí zůstat vždy zachováno.
Pokud tedy předpokládáme, že Vaším cílem je, aby Vaše firma převzala správu spolku, o který jde, je možné to realizovat jen tak, že se v souladu s podmínkami stanovenými stanovami spolku Vaše firma a další dvě osoby (fyzické nebo právnické) stanou členy tohoto spolku, nechají se zvolit za členy orgánů spolku a začnou spolek spravovat. Pak by bylo možné konstatovat, že spolek je „Váš“.
Celý proces změn v rámci spolku můžete začít realizovat před i po doplnění údajů o spolku do spolkového rejstříku. Realizovat změny po zápisu bude ale asi těžko dosažitelné, protože byste museli přimět stávající členy spolku, aby kvůli Vám všechno udělali…
Proto si myslím, že cesta vede přes to, že se se stávajícími členy spolku dohodnete o tom, že se stanete novými členy spolku, původní členové spolku ze spolku vystoupí a vy budete činnost spolku dál vést. Při realizace všech kroků však doporučuji dobře prověřit stávající stav hospodaření spolku – zejména jeho závazky. Stanete-li se členy spolku a členy orgánů spolku, pak samozřejmě budete muset řešit i ty skutečnosti a vztahy spolku, které vznikly v době před Vaším příchodem. Buďte tedy obezřetní a věc konzultujte průběžně s právníky.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 3. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz