Adresa spolku ve stanovách

Musí být ve stanovách soplku uvedená přesná adresa, kde spolek sídlí nebo stačí jen obec? Vzhledem k tomu, že se v našem spolku často střídají statutární zástupci, znamenalo by uvedení přesné adresy nutnost neustále měnit stanovy. Adresa spolku je totiž vždy u statutára "doma". (Dotaz byl položen na semináři 25.9.2013 ve Zlíně. Odpověď byla dodatečně zpracovaná Mgr. Petrem Pavlokem a publikovaná 28.9.2013 na stránkách NOZ.crdm.cz)

— Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže

Odpověď:

Obecná poznámka: soudobá právní teorie rozlišuje "sídlo" vs. "adresa sídla". Adresa sídla je jistě adresa taková, kam lze reálně doručit, dostavit, kde lze plnit, např. zákon o základních registrech (cca 2010) určuje, že adresa zahrnuje obec, ulici, čp, čo, část obce a možná ještě něco.

Klíčová je úprava podle NOZ:

§ 136 odst. 2: " Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo; do veřejnéhoo rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla. "

Dosavadní úprava OZ 40/1964 Sb., § 19c odst. 2: " Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejnéhoo rejstříku. "

Tedy platí v NOZ i OZ64 totéž. Obč.sdružení podle zák. o sdružování občanů 83/1990 Sb. se NEzapisovala do veřejného rejstříku (evidence MV se podle zákona a výslovně podle judikatury za veřejný rejstřík nepovažuje) a tudíž bylo vyžadováno, aby měla ve stanovách sídlo specifikované plnou adresou sídla.

Naopak spolky podle NOZ se do veřejného rejstříku zapisují, a tedy postačí podle § 136 NOZ mít uvedenou ve stanovách obec; a ovšem plnou adresu zapsat do rejstříku.

Musí být jistě adresa v té obci, která je uvedená ve stanovách. A stanovy by asi měly/mohly určit, který orgán a jak rozhoduje o změně adresy sídla v mezích obce uvedené ve stanovách. Neurčí-li, pak asi rozhodne statutární orgán podle § 163 NOZ.. O tom bude asi nutná listina, kterou se bude dokládat adresa při zápisu do rejstříku. Podle § 14 zákona o veřejných rejstřících se musí dokládat souhlas vlastníka nemovitosti resp. právní důvod užívání prostor, kde je sídlo

Mgr. Petr Pavlok

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz