Volba předsedy spolku

Dobrý den, prosím Váso radu. Ve spolku jsme volili nový výbor. Naší základnu tvoří 15 lidí , na schůzi bylo přítomno 13 členů. Volba předsedy dopadla ,,proFrantu 6 hlasů'' pro ,,Pepíka 5 hlasů '' a ,,pro Lukáše 2 hlasy'', podle mého názoru vyhrál sice Franta, ale nedostal nadpoloviční většinu hlasů potřebnou k vykonávání funkce. Je tato volba dle zákona platná ???

— Václav Topinka, MS spolek

Odpověď:

Dobrý den,

bohužel nemáme k dispozici přesné znění stanov, které by v uvedeném případě měly být dostatečným vodítkem pro posouzení situace. Pokud bylo přítomno 13 z 15 členů spolku, lze se domnívat, že schůze byla usnášeníschopná. V uvedeném případě „Franta“ získal nejvyšší počet hlasů a mohl být tedy platně zvolen do funkce předsedy. Nicméně nelze říct, jakou většinu stanovují stanovy spolku, tedy jaký počet je třeba pro platné zvolení. Pokud by stanovy v tomto ohledu nestanovovaly nic bližšího, platí, že „kolektivní orgán je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů“ (§ 156 OZ), tedy, že v daném případě nebyl zvolen platně žádný člen spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 17. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz