střet zájmů

Dobrý den, zakládáme spolek - 2 fyzické osoby a třetí člen právnická osoba, firma, která chce zároveň svými dobrovolnými dary spolek výrazně finančně podporovat (např. koupí pro spolek dům, zaplatí rekonstrukci apod.). Může zde docházet k nějakým střetům zájmu, nepovolenému konání v otázce toku peněz, když se tedy jedná o to, že ta firma je jedním z ustavujících členů? Jaká jsou rizika, co se smí / nesmí ? Děkuji.

— Iveta Matulíková

Odpověď:

Dobrý den,

tuto problematiku a konkrétní otázky doporučujeme konzultovat s oborníky z řad advokátů. V odpovědi na dotaz prostřednictvím této poradny nedokážeme zachytit všechny eventuality, navíc bez znalosti všech informací.
Obecně lze jen upozornit na skutečnost, že spolek není právnickou osobou, která by měla z právního hlediska majetkový základ, proto nepřipadá v úvahu žádná forma „vkladu“ majetku do spolku. Pro danou právnickou osobu to znamená, že jakýkoliv majetek do spolku vloží, nemůže o něm jakkoliv dál rozhodovat, pokud si takovou pravomoc nezajistí prostřednictvím stanov.
Momentů, kdy se budou členové orgánů spolku, kteří jsou zároveň členy orgánů dané právnické osoby, nalézat v situaci střetu zájmů bude nesčetně. Čistě prakticky se taková situace ale dá ustát se ctí. Nebude to jednoduché, a proto by předchozí podrobná konzultace dané situace byla více než vhodná.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 3. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz