Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

zahraniční nadace

Dobrý den, 
zajímalo by mě, jak je to s úpravou zahraniční nadace. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účiném do 31.12.2014, toto výslovně upravoval v § 27 a násl., kdy platilo, že právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, která je nadací nebo nadačním fondem podle práva státu, na jehož území má své sídlo, může na území České republiky působit za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako nadace nebo nadační fondy vzniklé podle tohoto zákona, není-li tímto zákonem nebo zvláštním zákonem  stanoveno jinak.

Témata poradny