Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Hlasování na členské schůzi

Dobrý den, pokud se na členské schůzi hlasuje o přijetí nového zástupce a většina se zdržela hlasování, je možné uskutečnit následnou diskusi a hlasovat znovu? Děkuji za odpověď.

Volební valná hromada

Dobrý den, v letošním roce proběhne v našem z.s. volební valná hromada, nebudou to ale přesně čtyři roky, nyní ji budeme mít v lednu a předtím byla na podzim, je tam tedy rozdíl téměř třictvrte roku. Podle čeho se určuje čtyřleté období?

Spolek

Dobrý den,
prosím o informaci kolik je potřeba hlasů z VH ke změně stanov, když to ve stanovách není uvedené?? Děkuji

Náhradní zasedání členské schůze

Dobrý den, rád bych se zeptal jak je to s konáním náhradního zasedání členské schůze. Po jaké době od konání řádné členské schůze, pokud nebude usnášeníschopná, je právně nenapadnutelné konat náhradní členskou schůzi?

Pozvánka na členskou schůzi

Dobrý den chci se zeptat jsem předseda svj končí nam obdobi a má se zvolit nový .Kdo volí nový výbor ,jak by měla vypadat pozvánka na schůzy (obsah) .Jestli by na pozvánce měly být už napsané nový kandidáti ,kdo je má navrhnout .A nebo se má zvoli

zpochybnění platnosti Valné hromady

Prosím je někde uvedena lhůta pro podání stížnosti na způsob svolání Valné hromady z.s. - a tudíž na neplatnost této VH.
Této valné hromady se účastnilo téměř 90% členů , s tím , že osloveni byly všichni , ale ne písemnou cestou.

Podpisy na usnesení Valné hromady spolku

Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné, aby usnesení z Valné hromady spolku podepsala osoba- místopředseda , která nebyla fyzicky přítomna jednání této Valné hromady?
Děkuji za odpověď.

zápis z VH

Je prosím někde k nahlédnutí vzor zápisu z valné hromady?

Valná hromada

Můžou být členové výboru spolku - předseda, místopředseda a člen výboru zároveň také členy valné hromady?

Členská schůze zapsaného spolku - hlasování

Na Členské schůzi, hlasovali členové osobně přítomni vlastním hlasem, tak i nepřítomni na základě plných mocí. Někteří přítomní voliči hlasovali za pět i více nepřítomných voličů na základě těchto plných mocí.

Zrušení spolku - usnášeníschopnost

Dobrý den. Prosím o radu. Vzhledem k tomu, že náš spolek nemá žádnou aktivitu chtěli bychom ho zrušit. Máme pouze tři členy. Můj dotaz je, jestli k odsouhlasení o zrušení spolku (likvidaci) stačí dva přítomní členové na zasedání členské schůze.

Platnost svolání členské schůze

Dobrý den, v případě, že je předsedou spolku svolána členská schůze, tak dle zákona musí být svolána minimálně 30 dní před dnem jejího konání.

členská schůze

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli jde svolat schůzi čtyř členného výboru spolku, aniž by tam jeden ze členů nebyl. A ten dotyčný nepřítomný byl všemi zbylými, tj. třemi členy vyloučen ze spolku? děkuji

Nejvyšší orgán spolku

Dobrý den, jaké jsou příklady nejvyššího orgánu spolku kromě členské schůze a statutárního orgánu (předsedy)? Mohou být nejvyšším orgánem pouze zakládající členové, i když má spolek více členů?
Děkuji a přeji hezký den!
V. Mrázová

svolání zasedání spolku

Dobrý den , ve stanovách máme že : výbor svolává zasedání členské schůze nejméně 15 dní před jeho konáním a v pozvánce musí být místo , čas a program zasedání členské schůze.

hlasování na členské schůzi

Je možné při hlasování na členské schůzi o vyloučení člena spolku hlasovat an blok o celém usnesení členské schůze najednou, nebo se musí hlasovat o tomto bodu/ návrh na vyloučení člena spolku / samostatně ?

Zrušení spolku - platnost hlasování?

Dobrý den, prosím o informaci, za jakých okolností je možné odhlasovat na členské schůzi mysliveckého spolku zrušení (ukončení činnosti) spolku? Je nás dvacet členů a na schůzi nás byla těsná nadpoloviční většina tzn. jedenáct členů.

Náhradní členská schůze SVJ

Dobrý den, lze u SVJ svolat náhradní schůzi Schromáždění, byla li svolana řádná schůze , která byla neusnášení schopná.

Náhradní členská schůze

Dobrý den, je možné aby se náhradní členská schůze konala v ten samý den jako členská schůze, nebo je dle OZ nutné dodržet onu 15-ti denní lhůtu dle §257?

Předem děkuji za odpověď.

Usnášeníschopnost členské schůze

Dobrý den, může mít spolek ve stanovách, že členská schůze je usnášeníschopná i v případě, že není přítomna většina členů klubu? Tudíž by nemusela být nikdy svolávána náhradní členská schůze. Děkuji

Kárné opatření

Členská schůze mi udělila kárné opatření - výtku. To bylo následně uvedeno v zápise, nicméně bez dalších podrobností.

Změna pořadu jednání členské schůze

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat za jakých podmínek je možno zařadit na pořad řádného jednání nejvyššího orgánu spolku, svolaného statutárním orgánem, záležitost, která nebyla uvedena v pořadu jednání na pozvánce.

Rozhodnutí členské schůze

Členská schůze odhlasovala potrestání přestupku člena tak, že trest zcela neodpovídal trestům uvedených v organizačním řádu spolku. Má rozhodnutí členské schůze přednost před organizačním řádem, schváleným členskou schůzí?

Chyba na listině přítomných

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Co mám dělat pokud jsem na listině přítomných ustanovující schůze spolku udělal chybu a místo koncovky "z.s." napsal "s.z.". Bohužel jsem si toho nevšimnul a nechal kopii úředně ověřit.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz