Usnášeníschopnost členské schůze

Dobrý den, může mít spolek ve stanovách, že členská schůze je usnášeníschopná i v případě, že není přítomna většina členů klubu? Tudíž by nemusela být nikdy svolávána náhradní členská schůze. Děkuji

— Veronika Malá, spolek

Odpověď:

Dobrý den,
ustanovení zákona o členské schůzi jsou dispozitivní, pokud budete mít ve stanovách jinou úpravu, má přednost (viz. ustanovení § 247 odst. 3, část věty za středníkem). Klidně tedy uveďte, že stačí například třetina členů. Náhradní členská schůze by musela být svolána v případě, že by se nepodařilo naplnit ani tento snížený počet členů schůze. Při stanovování potřebného počtu členů spolku dobře zvažujte, jaký minimální počet členů ještě může rozhodovat za všechny ostatní – abyste úpravou stanov nevytvořili prostor pro to, že se spolku „zmocní“ i třeba malá skupinka lidí a budou si s celým spolkem dělat, co se jim zachce.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 16. 11. 2017

Komentář

Dobrý den,
domnívám se, že tato odpověď není pravda. Dle :
§ 252 NOZ
(1) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

Z toho, dle mého, vyplývá minimálně 50% účast členů k usnášeníschopnosti.

Smolíková

Asociace rodič… (neověřeno)

Dobrý den,

podle § 247 NOZ 

(3) Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze; ustanovení § 248 až 257 se na členskou schůzi použijí, pokud stanovy neurčí něco jiného.

Z toho vyplývá, že odpověď paní Mgr. Hájkové, je pravda.

Pokud si spolek ve svých stanovách neurčí jinak, což podle zákona může, pak platí § 252.

Eva Beránková

 

 

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz