Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Kdo je členem ?

Dobrý den, při rezignaci vedení nedošlo k předání účetnictví pouze razítka , tudíž nevíme kdo je členem , máme pouze presenční listinu z poslední schůze . Jak by se mělo v tomto případě pokračovat ? Děkuji Zuzka

Ukončení členství, přidání člena do spolku

Dobrý den, mám dotaz ohledně ukončení členství členů ve spolku a jejich přijetí.
Pokud přijmeme žádost člena o ukončení členství ve spolku, musí předseda tuto informaci dále někam posílat? Například k rejstříkovému soudu?

Spolek

Dobrý den,
prosím o informaci kolik je potřeba hlasů z VH ke změně stanov, když to ve stanovách není uvedené?? Děkuji

Kontrola spolku

Jak je mozne,nechat zkontrolovat hospodareni spolku. Respektive komu dat podnet k jeho kontrole.

Registrace nových členů

Dobrý den, chci se zeptat. Jsme malý spolek o čtyřech zakládajících z toho jeden předseda. Chceme přijmout nové členy. Stačí když jim dáme přihlášky a založíme je u sebe nebo je musíme potom někam posílat nebo registrovat?

člen spolku

Dobrý den, může být členem spolu fyzická osoba nebo musí být zapsana v obchodním rejstříku. Občaský zákoník o tom nehovoří, takže mi z toho vyplývá, že členem může být kdokoli. děkuji

Dluhy člena spolku

Dobrý den, mám dotaz ohledně toho když jeden ze zakládajících členů má dluhy. Ovlivní to nějak spolek, jestli bude muset přispívat na dluhy nebo za něj platit. Popřípadě pokud by bylo možné vysvětlit
Děkuji za odpověď

Test na alkohol

Dobrý den, dle mého je to zřejmě otázkou dohody výkonného výboru či členské schůze, ale i tak se chci zeptat, zda je na to ze soukromí dotčené osoby právo.

Práva člena spolku

Dobrý den,
ve stanovách našeho spolku jsou práva členů ukotvena velmi obecně, a to větou "Člen má právo podílet se na činnosti spolku".

Přijetí člena do spolku

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli po schválení za řádného člena na členské schůzi má tento člen již právo účastnit se voleb na této schůzi

Děkuji za odpověď Lupač

členství ve spolku

Dobrý den , chtěl bych se zeptat jak postupovat v případě , že rodiče jednoho z dětí platí příspěvky do Tj a na základě toho se domáhají členství v TJ , byť stanovy jasně určují postup přijetí - a to - podání řádně vyplněné přihlášky do TJ , schvá

Přerušení členství

Dobrý den, mám dotaz na přerušení členství ve spolku. Ve stanovách se o přerušení nepíše.

Změna sídla spolku a nový člen

Dobrý den, přestěhovali jsme se a sídlo z.s. jsme měli na adrese bývalého bydliště. Chceme jej přepsat na současné bydliště. Já jsem zakladatelka spolku spolu s manželem, více členů nemáme. Co je, prosím, potřeba?

Založení spolku

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je vhodné založit registrovaný spolek pro "financování" sportu.

Jde vymazat ze zápisu soudu zakládajícího člena spolku?

Náš spolek jsme zakládali s určitou skupinou lidí. Jedna z osob, která byla přítomna a aktivně se účastnila debaty, nakonec neuhradila členský poplatek a po nějakém čase žádala, aby nebyla uvedena na seznamu zakládajících osob.

Členský příspěvek a členství ve spolku

Dobrý den. Jsme zatím pod mestem, ale chtěli by jsme být spolek. Členský příspěvek, když jsem byla někdy ve spolku byla zadaná částka. Kdo zaplatil méně, nebyl pravoplatny člen a neměl hlasovaci pravo.

věk členů spolu

Dobrý den,
prosím o sdělení, zda je nějak určen ( omezen ) věk členů spolku.
Může členem judistického spolku být i dítě předškolního věku ?
Děkuji

Změna a vyloučení člena

Dobrý den chci se zeptat, jak vyloučit člena z naší společnosti a zároveň za sebe dosadit jiného předsedu?

změna druh členství

Dobrý den,
můžeme jako výbor (statutární a nejvyšší orgán) ve stanovách upravit druhy členství viz níže?
Nyní jsou všichni členy spolku. Změna na:

Stávají se zakladatelé automaticky členy spolku?

Dobrý den,

ráda bych se Vás zeptala, zda se zakladatelé spolku automaticky stávají i jeho členy? Spolek bude založen dohodou všech zakladatelů. Členská schůze se bude konat po zápisu do VR. Děkuji moc!

neplatné členství

Dobrý den, pokud neproběhlo schválení členství výborem (máme ve stanovách) je tedy čleství přihlášených neplatné, např. od roku 2016. Nejvyšším org. je členská schuze (schvalování členství členskou schůzí, není uvedeno ve stanovách).

Musí spolek přijmout nového člena?

Je povinností spolku přijmout vždy nového člena? Podmínkou je věk a podána přihláška, přičemž členství vzniká schválením statutárním organem. Pokud ke schválení nedojde, členství nevznikne. Má právo se nepřijaty člen domáhat přijetí?

Náležitosti přihlášky do spolku

Dobrý den,
prosím, je povinnou součástí přihlášky do spolku a následné evidence členů spolku datum narození člena spolku?
Děkuji za odpověď.
Miriam Jandlová

počet členů spolku

Vážení, máme problém s městem, snaží se zpochybnit naši existenci. Byli jsme tři členové výboru (nemáme žádné členy, jen pomocníky) a založili jsme v tomto počtu spolek s cílem ochrany přírody a krajiny.

hlasování na členské schůzi

Je možné při hlasování na členské schůzi o vyloučení člena spolku hlasovat an blok o celém usnesení členské schůze najednou, nebo se musí hlasovat o tomto bodu/ návrh na vyloučení člena spolku / samostatně ?

Stačí elektronická přihláška?

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, pro členství ve spolku, je nezbytná písemná papírová přihláška, ručně podepsaná, nebo stačí přihláška formou elektronického formuláře?

Mnohokrát děkuji za odpověď a přeji hezký den!

Odpovědnost člena spolku

Dobrý den!Za předpokladu,že statutárním orgánem spolku bude předseda spolku a já budu jen řadový člen spolku,mohou mi hrozit případne nějaké negativní důsledky plynoucí z činnosti spolku?Dekuji

Může spolek zbavit členství rozhodnutím o nepřijetí?

Fyzická osoba se stává členem sdružení ke dni rozhodnutí výboru sdružení o přijetí její žádosti.Tolik nové stanovy od letošního roku.Může sdružení "vyloučit člena""rozhodnutim nepřijetim za člena.ač jsem členem od roku 2015.

Hlasovací právo??

Dobrý den. Ve spolku má ve stanovách různé formy členství. Řádné členství - aktivní řemeslníci, kde členové mohou být voleni do všech orgánů a MAJÍ hlasovací právo.

členství ve spolku

Dobrý den,
1.jakým způsobem rozhodnou tři zakládající členové o přijetí dalších členů do spolku? musí být v zápise uvedeno že hlasovali pro přijetí člena 1 - 20?

Hlasovací právo členů seniorů ve spolku

Dobrý den, jsem členem kontrolní a revizní komise spolku CMLT ČR a obrátil se na nás jeden s členu v kategorii senior, se stížnostmi, kdy nesouhlasí s odejmutím hlasovacích práv této skupině členů-seniorů v našich stanovách.

Horní věková hranice členství

Dobrý den,
náš klub je je z.s., cílová skupina našich akcí jsou teenageři.
Jednalo by se o diskriminaci, pokud bychom do stanov prosadili, že členem může být každý od 18 let (to tam je) do 65 let?

Zrušení členství ve spolku?

Dobrý den mám smlouvu se sdružením 1.7.2015 pronájem pozemků po registraci na spolek 5 .10 2016 jsem nadále pozemek využíval platil prispevky a podílel se na činnosti ve spolku nyní my bylo sděleno že nejsem členem spolku dána výpověď .

členství ve spolku

Dobrý den, mám dotaz ohledně platnosti právního úkonu vystoupení ze spolku. Oznámení o vystoupení jsem formuloval takto: ...tímto dopisem Vám oznamuji své rozhodnutí ukončit členství ve spolku... , tímto také odstupuji ze všech funkcí ve spolku.

Přijímání členů do spolku

Dobrý den, chci se prosím zeptat, zda se může Myslivecký spolek uzavřít a nepřijímat nové členy. Je třeba podoktnout, že myslivost se řídí zákonem 449/2001.

Zrušení členství v neziskové organizaci

Dobrý den,
chtěla bych zrušit členství v neziskové organizaci,kde jsem zakládajícím členem a současně pokladníkem.Předseda společnosti na mou žádost bohužel nereaguje.Chci abych byla vymazána i z rejstříku.
Děkuji za odpověď.

seznam členů spolku

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je nutné, aby spolek vedl seznam členů spolku? Pokud ano, jaké všechny údaje musí obsahovat ? Je spolek povinen se zaregistrovat na ÚOOÚ ?
Děkuji za odpověď

 

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz