Platnost valné hromady spolku při nepozvání všech členů spolku řádným způsobem.

Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat na zneplatnění valné hromady, kvůli neodeslání pozvánky na VH všem členům spolku.

Po roce byla svolna valná hromada dle stanov (výkonný výbor zve písemně nejméně 30 dnů před konáním) Až při zahájení vyšlo najevo, že na na presenční listině jsou uvedeni i 3 členové, kteří se přes 2 roky nijak na činnosti splku nepodílí, ale ze spolku defakto podle stanov nevystoupili (protože nedoručili výboru oznámení o ukončení členství), ani nebyli bohužel výborem vyloučeni pro nečinnost.
VH se měli účastnit prostřednictvím plné moci udělené předsedovi. Jelikož se na VH volil výkonný výbor na další období a právě tyto 3 hlasy rozhodly o jeho složení, zajíma mne jestli je možné označit VH jako neplatnou, když tito 3 členové vlastně nedostali na VH pozvánku. Ta byla ostatním členům poslána mailem, který rozeslal předseda z oficiálního mailového účtu klubu a v adresáři tohoto mailu tito 3 uvedeni nejsou. Ani jiným doložitelným způsobem (doporučený dopis, datová schránka, zveřejnění na webu spolku) pozvánku nedostali. O konání VH se dověli teprve v týdnu před jejím konáním, když je předseda požádal o podpis na plnou moc.
Děkuji Svoboda

— Pemysl Svoboda

Odpověď:

Z dotazu plyne, že dotčení členové podepsali předsedovi plnou moc k zastupování na valné hromadě. Pokud učinili toto právní jednání (udělení zplnomocnění), museli logicky o konání valné hromady vědět. Jinými slovy o konání valné hromady je musel předseda spolku informovat osobně minimálně v okamžiku podpisu plných mocí. Uvedení členové byli o konání valné hromady informováni s předstihem jednoho týdne, projevili vůli se neúčastnit a udělili plnou moc předsedovi spolku. O konání valné hromady tedy byli hodnověrným způsobem zpraveni, ačkoli formální pozvánku třeba neobdrželi.

Zároveň platí, že: „Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.“ Rozhodnutí valné hromady napadnout s ohledem na výše uvedené lze, ale v dotazu uvedený důvod by, dle našeho názoru, samostatně neobstál.

Pro vyloučení podobné situace do budoucna by bylo dobré vypořádat členství neaktivních členů v souladu se stanovami, popř. též doplnit stanovy o ustanovení, že zastoupení člena spolku při hlasování na Valné hromadě se nepřipouští.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 6. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz