Zápis z výroční schůze

Dobrý den,
včera jsme měli výroční (volební) schůzi mysliveckého spolku (MS) a jeden člen vznesl poznámku na to, že volby neprobíhaly podle stanov. Protože vznesl tu poznámku v diskuzi, tak to bylo normálně zapsáno do zápisu. Předseda MS řekl, že ten zápis nepodepíše. Může toto udělat, ten předseda? A mohl bych si raději ten zápis vyfotografovat?

— Marcel Nobicht, Myslivecký spolek Bransouze - Číchov

Odpověď:

V tomto případě doporučujeme obrátit se na odborníky z řad advokátů, kteří vám nastalou situaci pomohou řešit. Bez znalosti podrobností, stanov MS a dalších aspektů nelze přesněji odpovědět. Zákon (v tomto případě Občanský zákoník) stanovuje obecně k náležitostem zápisu následující: „Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.“ Z dotazu není zřejmé, proč předseda MS odmítl zápis podepsat, když pouze zaznamenával (kontroverzní) poznámku člena v proběhlé diskusi, ani jaký tento krok měl mít vliv na samotný zápis. Mezi zákonná členská práva člena spolku patří také právo „… nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.“ Pokud stanovy MS nemluví jinak, můžete si jako člen pořídit kopii zápisu bez omezení. Zároveň platí, že: „Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.“

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 6. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz