Kontrolní orgán spolku

Dobrý den

Chtěla bych si ověřit, zda může mít statutární orgán spolku pravomoci orgánu kontrolního a zda ho za něj můžeme považovat.

Děkuji 

— Petra Halíková, ESN Pilsen

Odpověď:

Dobrý den, kontrolní komise nemusí být zřízena. Pokud ovšem je, je tu od toho aby kontrolovala mmj. zčinnost statutárního orgánu. Členství v KK není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu vit § 262 (2) .

Pokud se rozhodnete KK nemít, pak může kontrolní činnost vykonávat kdokoli v organizaci pověřený, tedy například i člen statutárního rogánu. Nebude se ale jednat o kontrolní komisi dle NOZ. Domnívám se, že kontrolní činnost od člena statutárního orgánu nemusí být pro členy spolku dostatečnou zárukou nezávislého pohledu.

Kontrolní komise

§ 262

(1) Zřídí-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy, že členy kontrolní komise jmenuje nebo odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k tomu.

(2) Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.

§ 263

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.

Ing. Aleš Sedláček, ČRDM

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz