Název spolku, změna názvu spolku

Jménem právnické osoby je její název.

Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamavý.

Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“.

Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

Název, který se od již použitého odlišuje jen označením právní formy, je nepřípustný.

(více zde: http://poradna.crdm.cz/nazev-spolku/podobny-nazev-spolku-943)

 

Změna názvu:

Vzhledem k tomu, že název spolku je povinnou náležitostí stanov spolku, může být jeho změna provedena jen na základě rozhodnutí orgánu spolku, který je příslušný rozhodnout o změně stanov spolku.

Soudu je pak třeba doložit zápis ze zasedání orgánu oprávněného měnit stanovy, ve kterém bude kromě jiného zapsáno, že tento orgán rozhodl o změně názvu spolku a jak (jaký je nový název a výsledek hlasování).

Spolek má dále povinnost po každé změně stanov doručit soudu a založit do Sbírky listin úplné znění stanov, byť by v nich byla zachycena jen jedna jediná změna, a to v názvu spolku.

Sbírku listin provozuje soud dle místa sídla spolku. Pro vkládání dokumentů do Sbírky listin i aktualizaci údajů o spolku ve veřejném rejstříku si pročtěte https://or.justice.cz/ias/ui/podani.

Díky novele zákona o soudních poplatcích z roku 2016 se osvobozuje od poplatků zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny. (Zákon č. 549/1991 Sb. §11 odst.8 b) )

 

Více informací najdete v této Poradně v kategorii Rejstřík spolků a Název spolku.

 

Eva Beránková

Sekretariát ČRDM 1. 11. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz