Předmět činnosti

Hezký den, ráda bych se zeptala na předmět činnosti. Zakládáme lesní klub a nějaké máme předepsané, nicméně ústav bude mít i vedlejší činnosti. Můj dotaz je, či jsou předměty činnosti někde přesně specifikovány a vypsány a my je musíme napsat přesně (popř. kde je najdeme) nebo si je můžeme vymyslet a zformulovat dle svého.
Děkuji

— Olivie Madetová, Lesní děti

Odpověď:

Dobrý den, 

předmět činnosti vymezuje, které konkrétní činnosti (aktivity) k naplnění účelu (poslání) organizace vedou. Předmětu činnosti rozumíme jako souboru prostředků a agend, jejichž prováděním hodlá spolek účelu dosahovat. Z uvedeného vymezení je zřejmé, že účel a předmět činnosti nelze ztotožňovat v jedno či zaměňovat, ale že se jedná o dvě odlišné kategorie. Předmět činnosti je pojmově užší, než samotný účel, jelikož konkrétněji vymezuje specifickou oblast života, v níž právnická osoba působí. Ve vzájemném vztahu je lze vymezit jako cíl (účel) a prostředek (předmět činnosti). K naplňování cíle vede více cest, existuje více prostředků, jak jej dosáhnout, a záleží na právnické osobě, jak předmět činnosti (tedy prostředky - metody, kterými bude účelu dosahovat) ve stanovách vymezí. U neziskových organizací tedy bude patrné, že účelu mohou dosahovat více cestami, a to buď přímo (prostřednictvím hlavní činnosti), nebo nepřímo (prostřednictvím vedlejší činnosti).
                                                                                                                                                                                       (Stejskal, Nevýdělečné organizace v Teorii)

Neexistuje souhrnný seznam předmětů činností.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 27. 2. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz