Podkategorie

Dotazy k tématu

Lhůta pro zapsání zvoleného člena statutárního orgánu

Dobrý den,
před více jak dvěmi roky byl údajně zvolen nový člen satutárního orgánu (volba probíhala obcházením partají s podpisovým archem) ale doposud není uveden ve Veřejném rejstříku listin.
Existuje zákonná lhůta pro zapsání?

Neaktivní pouze založený spolek

Dobrý den, jak bychom meli spravne postupovat v situaci, kdy v r. 2010 bylo zalozeno o.s. Rozruch a neprobehl zapis do rejstriku spolku. Nyni chceme spolek zaktivnit, ale jsme nova generace (nejsme tedy nikdo clen pripravneho vyboru).

změny v zapsaném spolku

Dobrý den na valné hromadě jsme schválili změny ve stanovách i zvolili nové osoby do výboru spolku... stačí tyto změny zapsat do formulaře na justice.cz nebo je třeba zaslat na soud případně ještě někde a co je k tomu ještě potřeba.

Výmaz revizního orgánu z rejsříku

Dobrý den, v našem spolku máme dlouhodobě neobsazenou pozici revizora a nemáme, kdo by jí zastával, s nadcházející schůzí chceme upravit stanovy a funkci revizora vymazat ze stanov.

Předseda spolku

Dobrý den, ve stanovách našeho spolku máme pro předsedy funkční období 5 let. V roce 2015 proběhly řádně volby a zápis s členské schůze byl zaslán na krajský soud.

Listiny uložené ve sbírce listin

Dobrý den, je možné nějak získat ověřené kopie Stanov a ostatních dokumentů uložených ve Sbírce listin, pokud jsou originální listiny zničeny. Děkuji Jana Moravcová.

neaktivní spolek

Dobrý den chtěl bych se zeptat co všechno je potřeba abychom aktivovali spolek.
Momentálně je veden jako neaktivní

Děkuji

Zápis člena výboru

Dobrý den, člen výboru se rozhodl z funkce odstoupit. Výbor se rozhodl kooptovat nového člena po 2 měsíční době. Na webu https://or.justice.cz/ jsme vyplnili změnový formulář. Přiložili jsme tyto dokumenty:

Změna osob/údajů ve vedení spolku

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když zasedá výkonný výbor a dojde ke změně osob ve výkonném výboru, do jaké doby se musí provést zápis/změna do veřejného rejstříku spolků, že byla provedena změna??

změna členů

Dobrý den, mám dotaz ohledně toho kdo se zapisuje do rejstříku. Máme stanovy v podobě členská schůze, výkonná rada a statutární orgán (předseda).Kde do výkonné rady se volí lidi z členské schůze a do statutárního orgánu z výkonné rady.

podpisy na účetní závěrce

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda je správné, aby na účetní závěrce, vkladané do Rejstříku spolků, byl podpis statutárního orgánu, přestože se jedná o osobní údaj a např. v Registru smluv podpis odp.

Vedlejší činnost spolku

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat v případě, že náš spolek chce do svých stanov doplnit vedlejší hospodářskou činnost a získat na ni živnostenské oprávnění.

Čestné prohlášení

Jak dlouho platí čestné prohlášení a souhlas člena rady se zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností?

trvalé bydliště

Dobrý den,
zakládáme spolek.V registračním formuláři je nutné uvést bydliště.Je nutné uvádět trvalé bydliště nebo je možno uvádět současnou adresu pobytu

Chybný zápis

Dobrý den, již dlouhá léta jsme organizací s vlastním Ič a po změně zákona se do rejstříku překlopilo z registru MV chybně že jsme pobočný spolek.Můžeme požádat o opravu zápisu v rejstříku ?

Identifikace spolku - průkaznost

Pravidelně každý rok uzavírá naše společnost jednorázovou krátkodobou smlouvu s určitým subjektem a opakovaně poslední roky žádáme tento subjekt o doložení dokladů o názvu a statutární osoby.

Statutární orgán a výbor

Při zápisu statutárního orgánu do spolkového rejstříku se požaduje zápis výboru. Náš výbor má ale zvoleno 11 členů ale pouze 4 členové tvoří statutární orgán.

Kooptace staronového člena?

Dobrý den, chtěl jsem se u vás informovat, zda je možné výborem kooptovat člena výboru, kterému skončilo funkční období a zda může být zapsán do rejstříku společenství ikdyž nebyl řádně zvolen shromážděním, jak to ukládají stanovy?

Doplnění vysokoškolského titulu

Dobrý den,

mám dotaz ohledně doplnění vysokoškolského titulu ke jménu jednatele společnosti. Jestli tomu dobře rozumím, tuto změnu provedu pomocí inteligentního formuláře společně s přiložením úředně ověřené kopie diplomu.

Předmět vedlejší hospodářské činnosti

Dobrý den, chci se zeptat, co mám uvést při založení spolku do kolonky Předmět vedlejší hospodářské činnosti. Naším účelem je pořádání veřejných sportovních událostí, děkuji za odpověď.

Statutární orgán- bydliště

Dobrý den, chceme založit z.s. ale bojíme se možného útoku lidí s opačným názorem. Lze nějak v rejstříku spolků skrýt bydliště? Koukal jsem třeba, že Sdružení Ukrajinců v ČR BEREHYŇA z.s. má pouze sídlo ale bydliště dohledat nelze.

kontrola údajů v rejstříku

Dobrý den,
jak nejlépe zjistit, zda mám zápis ve veřejném rejstříku spolků, a že mám ve sbírce listin uvedeny všechny potřebné dokumenty.
Ráda bych žádala o dotaci, tak dávám vše do pořádku.
Děkuji za radu

v. šmídlová

Dotaz

Dobrý den chtěl bych se zeptat kde najdu formulář k zápisu o změněn statutárního orgánu mysliveckého sdružení tak aby se dal podat k zápisu.
Děkuji radek Melíšek

SRPŠ při ZUŠ

Dobrý den, pro zapsání spolku k rejstříkovému soudu potřebujeme " Doklad o zřízení sídla spolku", jaký doklad je myšleno? Kde ho získáme? My, jako škola, budeme spolku půjčovat školní prostory, stačí jen náš úředně ověřený souhlas?

Zasílání zápisů z členských schůzek

Dobrý den,
musíme jako zájmový spolek zasílat zápisy z členských schůzek na rejstříkový soud? Zasílali jsme ho v případě změny předsedy. Ale nevím, jestli je nutné posílat zápis z každé schůze.
Děkuji za odpověď

změna stanov spolku

Na Valné hromadě Spolku odhlasovali členové Spolku drobnou změnu stanov. Prosím o sdělení kam mohu tuto žádost o změně stanov podat a jaké k tomu potřebuji doklady.

Vedlejší činnost

Zdravím, je povinností z.s. nechat zapsat vedlejší činnost? Museli jsme se stát zemědělským podnikatelem z důvodu dotace na louku kterou jsme získali do pronájmu. Děkuji pěkně za odpověď

změna osoby ve Výboru zapsaného spolku

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak nahlásím změny (výměnu osob) ve Výboru spolku. Zda mohu zaslat elektronickou podobou (v tom případě, kde najdu odkaz) a nebo je nutno poslat písemně.

Změna sídla spolku

Dobrý den, změnu sídla spolku řešíte na více místech, ale nenašel jsem, na který soud mám podat žádost v případě, že stávající sídlo spolku je v Praze a navrhované nové sídlo se nachází v jiném kraji. Děkuji za odpověď.

Uplynutí lhůty na zápis spolku

Zdravíčko, jakpap mám postupovat, když mi rejstříkový soud v zákonné lhůtě 30ti dnů neodpověděl? Podle zákona se má spolek považovat za zapsaný, ale kde pak vezmu IČO, jak se budu jako organizace prokazovat, když nejsme na seznamu, atd...?

Ověření podpisů při prvozápisu

Dobrý den, zakládaný spolek bude mít individuální statutární orgán předsedu. Kdo musí k žádosti přikládat ověřený podpis - pouze předseda jako statutární orgán nebo všichni 3 zakládající členové spolku. Děkuji za odpověď. Eva Kozlovská

dokumenty nutné k zápisu do rejstříku spolků

Dobrý den, je nutné k návrhu na změnu ve spolkovém rejstříku (vyplněný inteligentní formulář) dokládat i pozvánku na konání členské schůze a prezenci osob, které se schůze účastnily včetně listiny osvědčující schopnost nejvyššího orgánu přijímat u

Změny ve veřejném rejstříku

Dobrý den,
potřebovali bychom změnit údaje ve Veřejném rejstříku a Sbírky listin:
1) Vymazání - Jeden člen Výkonného výboru chce dobrovolně odstoupit ze spolku.

Změna trvalé adresy člena spolku

Dobrý den,

kam a v jaké lhůtě je nutné nahlásit změnu trvalého bydliště jednoho z členů výboru zapsaného spolku?

Děkuji za odpověď,
Petra Pekárková

kolek-výmaz pobočné ZO OS

Dobrý den,
po spojení 2 nemocnic dojde ke sloučení 2 odborových organizací.Zanikající ZO bude žádat o výmaz ze spolkového rejstříku.Jakou hodnotu má mít kolek na žádosti?
Děkuji za info
Gallerová

Ke kterému soudu poslat formuláře?

Dobrý den,
prosím vás zakládáme spolek ve městě Prostějově. Prosím, ke kterému soudu máme formuláře poslat? Do Brna nebo do Ostravy, která má pobočku v Olomouci a Olomouc máme nejblíže?
Děkuji mnohokrát Jana Seifriedová

Kde najdu rejstříku spolků?

K žádosti o dotaci na environmetální vzdělávání musím přiložit kopii výpisu z veřejného rejstříku ne starší tří měsíců (může být pořízený prostřednictvím internetu). Na internetu jsem takový rejstřík nenašel. Jak tento výpis pořídit?

Musíme zveřejňovat výroční zprávu?

Dobrý den,
prosím o radu ohledně povinnosti zveřejnění "výkazu zisku a ztrát" a "výroční zprávy" ve spolkového rejstříku. Musím zveřejnit oba dokumenty nebo stačí pouze "výkazu zisku a ztrát"?

Změna příjmení v rejstříku

Jsem ředitelka MŠ a nastane u mě změna v PŘÍJMENÍ! Zastupuji MŠ - příspěvkovou organizaci, jsem statutární orgán a chtěla bych vědět, co všechno musím změnit ( zápis do obch.rejstříku?...aj.) . Děkuji. I.T.

Zápis do spolkového rejstříku

Dobrý den, našel jsem sice tématicky obdobnou záležitost, ale ne zcela, takže prosím o odpvěď na následující dotaz: V případě založení spolku shodou zakladatelů se soudu dokládají pouze stanovy s neověřenými podpisy zakladatelů (asi to tak je?).

Zkratky názvu ve spolkovém rejstříku

Dobrý den,

chci se zeptat na možnost zápisu zkratky názvu pobočného spolku do spolkového rejstříku tak,aby p.s. mohl oficiálně užívat oba názvy. Ve Stanovách možnost užívání zkratky ošetřena je.

Změna statutárního orgánu-jednatel

Dobrý den
Ve stanovách máme určeného statutárním orgánem jednatele. Chci se zeptat kde a jak mohu změnit jednatele kterého nově zvolila po odchodu stávajícího valná hromada? A co k tomu potřebuji?
děkuji za odpověď 

Změny stanov spolku

Dobrý den,

měníme spolkové stanovy. Po zaslání změn příslušnému Krajskému soudu nám byl vyměřen poplatek za zápis do sbírky listin. Chci se zeptat, jaký je v tuto chívíli nejlepší postup? Má smysl žádat soud o prominutí poplatku?

Přílohy nutné k zápisu spolku

Dobrý den, rád bych se zeptal, jaké přílohy mám doložit (a v kolika kusech) k vyplněné žádosti o registraci
nového spolku.   Děkuji.  Martin Karas

Kam máme poslat upravené stanovy?

Dobrý den, máme již nově upravené stanovy dle občanského zákoníka kvůli standardizaci místních akčních skupin.  Jak je máme zaregistrovat nebo kde je máme poslat??

Dokumenty do sbírky listin?

Jaké dokumenty budou spolky a pobočné spolky povinně ukládat do sbírky listin k rejstříkovému soudu, od kdy a za jaké období? Kromě stanov třeba účetní závěrku? Děkuji za odpověď.

Název o.s., resp. z.s.

Dobrý den, naše občanské sdružení nese název "Občanské sdružení Jana XXIII." a i takto je název zapsán ve stanovách a evidováno na MV ČR. Veřejnosti je známo pod tímto jménem. Zůstane nám tento název i po transformaci? Předpokládám, že ano.

Poplatky v rejstříku spolků

Kolik bude spolek platit za zápisy (registrace, změny stanov, statutárů..) do rejstříku?

Dotaz byl položen na semináři NOZ s Radambuk v Českých 12.9.2013 v Českých Budějovicích.

Zapis ustavu

Dobry den,

jen se chci zeptat, pokud chci zapsat ustav do obchodniho rejstriku, je to prvozapis nebo predregistrace ve formulari justice.cz?
Dekuji za odpoved

Helena Prentice

Podání návrhu na zápis spolku datovou schránkou

Dobrý den, prosím o rychlou radu. Mohu jako jedna ze tří zakladatelů spolku podat návrh na prvozápis svou vlastní datovou schránkou vedenou na mě jako podnikající fyzickou osobu? Nacházím na internetu protichůdné názory tak nevím.

Zápis do sbírky listin

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co a jak mám udělat, abych mohl podat změnu předsedy do sbírky listin.Stačí poslat poštou rozhodnutí o volbě předsedy ? Jak mám poslat dokumenty jako výroční zprávu atd. do sbírky listin ?

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz