Zápis do spolkového rejstříku po změně předsednictva

Dobrý den,

měl bych tři dotazy:

1) V našem spolku (transformované občanské sdružení) nyní končí funkční období předsednictvu a bude zvoleno nové (pravděpodobně stejné jako stávající), ale nestihneme však do této doby přizpůsobit stanovy požadavkům NOZ. Musíme nechat zapsat po volbě nové předsednictvo do spolkového rejstříku anebo postačí zapsat vše až se změnou stanov atp v rámci tříleté lhůty?
2) Lze žádát o osvobození od platby 1.000 Kč poplatku za změnu údajů?
3) Je nějaký vývoj ve statutu veřejné prospěšnosti a příslušnému zákonu, který byl původně zamítnut senátem? Za tuto následnou změnu v rejstříku budeme předpokládám opět muset následně platit.

Děkuji uctivě za odpovědi.

L. Novák

— L. Novák

Odpověď:

Dobrý den,

1. Zvolíte předsednictvo, dle platných stanov. V tuto chvíli je ještě nemusíte mít přizpůsobené NOZ. Do rejstříku máte povinnost zapsat do tří let, tedy ani nově zvolené předsednictvo tam hned zapsat nemusíte. To má své výhody, ale může to činit i problémy. Zatímco někomu by pro vaší identifikaci stačil výpis z rejstříku, vy budete muset dokazovat v papírové podobě. Výhoda je jednoznačně ta, že ušetříte 1000 Kč. Pokud bude někdo požadovat stanovy potvrzené, ukážete ty staré, potvrzené od MV, k tomu přiložíte ty nové, s vysvětlením, že v současné době není nikdo, kdo by je potvrdil, protože jste v přechodném období. Platí tedy to, co máte na papíře, podepsané oprávěnými osobami. Aby se vám později předsednictvo hladce zapisovalo do rejstříku, uvádějte v protokolu o volbě všechny požadované údaje, které budete pak zapisovat do rejstříku. Také by bylo vhodné rovnou ověřit podpisy, popřípadě připojit souhlas dotyčných, tak, jak to požaduje rejstříkový zákon.

Blíže o zápisu do rejstříku i interaktivním formuláři: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

2. Ano, teoreticky lze. Setkal jsem se ale s případem, kdy při podání byl vyžadován automaticky kolek, tam už to pak nešlo. U plně elektronického podání, by to jít mělo, ale neznám opět žádný příklad, že to funguje. Pokud byste měli jakoukoli zkušenost, dejte, prosím vědět.

3. Zákon o statusu VP předloží MSP během roku 2014. Předpokládám, že na podzim. V současné době je však spíše snaha aby osvobození od poplatku nebylo svázané se statusem VP, ale neziskovou právní formou. Pokud nebude osvobození, je reální výrazné snížení poplatku. To je možné provést vyhláškou. Zatím probíhají jednání MSp a MF. Termín není zaručený. Jestli by byl stanoven poplatek za zápis statusu do rejstříku, není zatím jasné.

Ing. Aleš Sedláček, ČRDM

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz