Zápis do spolkového rejstříku

Dobrý den, našel jsem sice tématicky obdobnou záležitost, ale ne zcela, takže prosím o odpvěď na následující dotaz: V případě založení spolku shodou zakladatelů se soudu dokládají pouze stanovy s neověřenými podpisy zakladatelů (asi to tak je?). V případě, že ve stanovách je uveden nikoliv kolektivní, ale individuální orgán spolku (ředitel), pak se pro zápis, jako příloha přikládá pouze souhlas ředitele se zápisem do spolkového rejstříku?
Děkuji za odpověď.

— Zdeněk Moldrzyk

Odpověď:

Dobrý den,

na stanovách nemusí být ověřené podpisy, ale doporučuji, aby byly, protože to je nejjednodušší způsob jak prokážete soudu, že spolek založily skutečně ty osoby, které jsou pod stanovami podepsané.

K přílohám návrhu na zápis spolku do rejstříku: V uvedeném případě, že třeba přiložit k návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku také 1)prohlášení člena statutárního orgánu (shora uvedeno „ředitel“) o jeho způsobilosti k výkonu funkce, 2) souhlas se zápisem jeho osoby do spolkového rejstříku (může být s prohlášením ad 1 spojeno dohromady na jedné listině, podpis musí být ověřený, protože souhlas se zápisem musí být podepsaný ověřeně) a 3) souhlas se zřízení sídla spolku nebo právní titul k užívání prostor na adrese, kterou navrhujete jako sídlo spolku zapsat.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz