Délka platnosti souhlasu osoby zapisované do spolkového rejstříku

Dobrý den, podepsali jsme čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku, ale z důvodu nedostupnosti sídla jsme odložili založení spolku o rok. Nyní už máme sídlo k dispozici, takže chceme podat žádost o zapsání spolku. Můžeme listinu použít i s rok starou datací a rok starými ověřenými podpisy? Stejně tak máme podepsané a ověřené stanovy. Můžeme je použít s datací shody zakladatelů (výboru) v loňském roce? Nebo je potřeba vyhotovit listiny nově?

— Jaroslav Pašmik, Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti

Odpověď:

Dobrý den,

k úzce vymezenému předmětu dotazu můžeme uvést následující:

Návrh na zápis do veřejného rejstříku má být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (§ 11 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob - dále jen "ZVR"). Bez "zbytečného odkladu" znamená obecně do 15 dnů ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (§ 11 odst. 3 ZVR). Sankcí za nedodržení této lhůty je možnost kohokoliv, kdo na tom osvědčí právní zájem, podat po uplynutí těch 15 dnů návrh za osobu, u které rozhodná skutečnost nastala (§ 11 odst. 3 ZVR).

K zápisu spolku by tedy měly určitě postačit i dokumenty o založení spolku datované před rokem. Doporučujeme ale aktualizovat "souhlas se zápisem (do veřejného rejstříku)" od členů statutárního orgánu. Aby bylo jasné, že souhlas konkrétních osob se zápisem do veřejného rejstříku stále trvá. Podmínka, že dokument nesmí být starší 3 měsíců je výslovně stanovena pouze pro souhlas s umístěním sídla spolku (to splníte).

 

Alena Hájková

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 9. 12. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz