Kolik musí mít spolek orgánů?

Dobrý den,
právě zakládáme spolek a mám dotaz ohledně počtu orgánů. Jsme pouze 3, což nám k založení stačí. Statutárním orgánem bude Výbor spolku, tudíž kolektivní orgán, a zvolen bude i předseda orgánu, který bude pověře zapsáním spolku. Více orgánů ale nepotřebujeme, protože vždy se budeme domlouvat společně, když je nás takto málo. Podle zákonu jsem ale nepochopila, zda je možné mít jen jeden orgán nebo je nutné mít i nejvyšší orgán spolku. Moc Vám děkuji za odpověď.

— Barbora Žižková

Odpověď:

Dobrý den,

podle občanského zákoníku § 243 Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách.

Z toho vyplývá, že má spolek minimálně dva orgány - statutární a nejvyšší.

Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku; do jeho působnosti zpravidla náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Zákon připouští i variantu, kde stanovy určí, že statutární orgán spolku je zároveň i nejvyšším orgánem spolku. Otázkou však je, jestli je tato varianta pro členy opravdu vyhovující - více informací najdete zde:  http://poradna.crdm.cz/stanovy-spolku-statutarni-organ-spolku/nejvyssi-a-staturani-organ-je-predseda-745 . Zatím jste jen 3, ale třeba vám časem přibudou další členové.

Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze (dle zákona).

 

Eva Beránková

 

Poslední revize: 29. 11. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz