Nečinnost orgánů spolku

Dobrý den,
jak se má postupovat, pokud vedoucí orgán spolku (výkonný výbor) neplní úkoly mu zadané členskou schůzí, neodpovídá na dotazy členů a nesvolá valnou hromadu do jed oho roku od uplynulé valné hromady?
Jaké mají členové spolku možnosti zakročit?
Dekuji.

— Radan

Odpověď:

Dobrý den,

postupujte dle stanov a zvolte si nový výkonný výbor.

Pokud to nemáte ve stanovách nijak ošetřené, pak se řídíte zákonem.

Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

Je-li podle stanov statutární orgán spolku i jeho nejvyšším orgánem a není-li s to vykonávat působnost po dobu delší než jeden měsíc, může alespoň pětina členů spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění přechází působnost nejvyššího orgánu spolku. To neplatí, určí-li stanovy něco jiného.

Eva Beránková

Poslední revize: 19. 8. 2022

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz