Založení Spolku

Dobrý den,
budeme v městysu zakládat Spolek. Může osoba navrhující zápis do spolkového rejstříku (na Stanovách) být jiná než předseda spolku? Když byla schválena na Ustavující členské schůzi? Pokud ano její podpis musí být ověřený nebo musí přiložit nějaké prohlášení, popř. plnou moc od Předsedy spolku?
Děkuji za odpověď.

— Barbora Tržilová

Odpověď:

Zakladatelé spolku mohou k podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku zplnomocnit i jinou osobu, než je zvolený předseda spolku, a to buďto přímo v přijatých stanovách spolku, které obsahují výslovné zplnomocnění k podání návrhu na zápis spolku, nebo na zvláštní plné moci ke stejnému účelu. Podpisy všech zakladatelů musí být v obou případech ověřené. Zmocněná osoba poté podává předepsaným postupem návrh na zápis do spolkového rejstříku (s povinnými přílohami), který opatří svým ověřeným podpisem. K tomuto více například zde: http://poradna.crdm.cz/index.php/zalozeni-spolku/jak-maji-vypadat-stanovy-spolku-a-jak-spolek-zaregistrovat-338.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 4. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz