Musí být osoby zakládající spolek plnoleté?

Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat jestli ještě platí podmínka, že občanské sdružení nově spolek mohou založit 3 osoby z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let.

Děkují za odpověď.

— Helena Rábková

Odpověď:

Podmínka 3 osob pro založení spolku platí beze změny.

Vzhledem k předpokladu, že spolek mohou založit i právnické osoby, lze jen stěží říci, že alespoň jeden ze zakladatelů musí být starší 18-ti let. V této otázce je třeba uvažovat to, že k založení spolku (jako právnímu jednání) je způsobilá osoba plně svéprávná.

Člověk se stává plně svéprávným dosažením zletilosti (tj. dovršením 18-tého roku věku). Do dosažení tohoto věku může být zastoupen při právním jednání svým zákonným zástupcem - typicky rodičem (nebo mu jeho zákonný zástupce může udělit souhlas s určitým právním jednáním). V zákonem stanovených případech pak může být plná svéprávnost člověku mladšímu 18-ti let přiznána soudem. Z toho podle mého názoru vyplývá, že spolek může založit člověk starší 18-ti let, popř. člověk nezletilý, zastoupený svým zákonným zástupcem, nebo udělil-li mu zákonný zástupce souhlas s tímto jeho právním jednáním, nebo člověk nezletilý, jemuž byla plná svéprávnost přiznána soudem (v konkrétních zákonem stanovených případech) ještě před dovršením 18-ti let věku.

Právnická osoba je plně svéprávná od svého vzniku (tj. zpravidla od zápisu do veřejného rejstříku).

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz