Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Vedlejší činnost pobočného spolku

Dobrý den, na vedlejší činnost si musí zřídit živnostenské oprávnění každá místní organizace nebo stačí že má vyřízeno hlavní spolek?

Děkuji.

Úhrada ztráty spolku

Dobrý den,
spolek vzniklý v roce 2020 (provozuje pouze hlavní neziskovou činnost) má za rok 2020 účetní ztrátu.
Prosím o radu, jak lze tuto ztrátu v roce 2021 uhradit? Z členských příspěvků roku 2021? Z případných darů? Jinak?

finance

Dobrý den,
dovolte mi, prosím, několik dotazů.

Dary spolku

Dostal jsem od jednoho našeho dárce dotaz na možnost odečtu daru z daní i v případě menší darované částky. Je možné aby si dárce odečetl z daní např.

Odměna vs. daňový doklad

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda můžu z peněz vybraných na pořádání dětského tábora vyplatit odměnu zabezpečujícímu personálu oproti daňovému dokladu?

výdaje na občerstvení

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou požádat o zodpovězení dotazu-obec poskytuje SDH dotaci na činnost, která musí být do určitého data zúčtována. Lze do výdajů SDH započítat

Odměna vs. daňový doklad

Dobrý den,
můžu jako předseda spolku, který pořádá dětské tábory, vyplatit oproti daňovému dokladu odměnu vybraným osobám, kteří se podíleli na chodu tábora?

spolupráce OSVČ se spolkem

Dobrý den,
jsem OSVČ v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání a plánuji začít pracovat v lesním klubu, který byl do nynějška registrován jako zapsaný spolek z.s., bez vedlejší hospodářské činnosti a tedy bez živnostenského oprávnění.

příspěvek SRPŠ

Dobrý den,
jsme ZŠ, můžeme na účet školy přijímat peníze rodičů pro SRPŠ při naší ZŠ a pak jednorázovým příkazem částku přeposlat na účet SRPŠ? Neporuším tím nějaké předpisy?

dotace na zaměstnance od úřadu práce

Dobrý den, mohu se zeptat, zda-li je možné získat pro sportovní spolek dotaci na zaměstnance od úřadu práce? A jak v takovém případě postupovat? Je též možné, aby byl předseda spolku zároveň zaměstnancem spolku? Předem děkuji za odpověď.

Darovaní finančních prostředků

Dobrý den, mohu darovat finanční prostředky neregistrovanému spolku, který pořádá kulturní akci na základě darovací smlouvy?
Bude tato finanční částka považovaná z mé strany za položku snižující základ daně? Děkuji za odpověď

Auto na lízing

Dobrý den, pokud nemá spolek dostatek peněz, ale ke své činnosti nutně potřebuje auto, může si ho pořídit na leasing? Jak v takovém případě postupovat? Děkuji. S. N.

Hostinská činnost

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem ošetřit odborného garanta pro založení hostinské živnosti u spolku. Garantem by byl člen spolku. Jeden ze statutárního orgánu. Je tedy potřeba s ním ještě nějak vstupovat do smluvního vztahu.

Vypořádání majetku

Dobrý den, v otázce hospodaření našeho spolku mám tento dotaz. Je možné vypořádat část majetku spolku mezi členy jinou formou než je podpora hlavní činnosti? Mám na mysli například finanční vypořádání.

Půjčka finanční hotovosti spolku

Dobrý den, jsem předsedou - statutárním orgánem zapsaného spolku. Mohu já osobně jako statutární orgán, zapůjčit spolku finanční hotovost ze svého soukromého účtu na nákup materiálu a poskytnout prostředky na základní vybavení a fungování spolku?

Dar od člena spolku

Dobrý den,
známá účetní mi říkala, že je letos nová vyhláška či zákon, který znemožňuje darovat finanční obnos spolku, jehož jsem členem. Je tato informace správná?

Spolek a dar

Dobrý den. Jak je to, prosím, se spolkem a jeho možností přijímat dary, napřikladz internetu, crowdfundingu typu Startovač, HitHit apod. Je třeba někde ohlašovat, přihlásit se apod.? Moc děkuji

Dar spolku od s.r.o.?

Dobrý den. Muže spolek, který má jen tři členy a realizuje převážně cíle vlastní, řijmout dar od spol.r.o. ve ktere je 40% vlastnikem jeden ze členu spolku? Je ve spolku současně i předsedou. Spolek na svou činost nečerpá žádne statní dotace.

Dotace pro více oddílů jednoho spolku?

Dobrý den, v rámci jednoho z.s. funguje jako oddíl další samostatný z.s. Při dotování z obce by mohl dostat jeden oddíl (z.s.) 2 dotace na jednu činnost - jednu z TJ z.s. a druhou jako samostatný spolek.

Kam patří prodej drobných suvenýrů?

Dobrý den,, v souvislosti s EET máme dotaz. Jako hlavní činnost máme mimo jiné ve stanovách uvedenou záchranu a konzervaci hradu a jeho provoz. S provozem památky souvisí také prodej suvenýrů.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz