Spolek a účetní závěrka

Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky.

Většina spolků spadá do kategorie:

mikro účetní jednotka - aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 10

nebo

malá účetní jednotka - aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 50

Podkategorie

Dotazy k tématu

Spolek - tichý společník

Dobrý den,
může se spolek stát tichým společníkem v s.r.o. a pokud ano, vklad do s.r.o. jako tichý společník se vykáže jako nákladová položka, dar........?
Děkuji

Účetnictví - účetní závěrka

Dobrý den,

jsme malý spolek rodičů při mateřské škole, která má maximální počet 28 členů. Příjmy máme průměrně cca do 35 000,- Kč za školní rok (jen členský příspěvky a příležitostně dar od rodičů dětí, do 3 500,- Kč).

Účet spolku

Dobrý den, jsem statutárním ředitelem spolku. Zřídil jsem účet, ale zatím jsme se nevěnovali spolku, ani nijak nepodnikali pomoc slabším rodinám, tak jak máme stanoveno ve stanovách spolku.

Nefinanční dar

Dobrý den, spolek obdrží darem sadu dresů pro děti. Je potřeba nějak zaúčtovat? Nebo stačí založit dokument s informací, že bylo darováno dne, od toho, tolik kusů, použito pro hlavní činnost..

SPOLEK A DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Dobrý den, můžeme jako spolek uzavřít dohodu o provedení práce s nečleny spolku, pokud je potřebujeme ke své činnosti - trénování dětí? Jak se tato dohoda pak vykazuje v účetnictví? Moc děkuji za odpověď. K. E.

Účet

Dobrý den, nový spolek zřizuje účet u banky.
Podmínky pro právnické osoby jsou podstatně nevýhodnější, než běžný soukromý účet na osobu.

Zaúčtování vyplacených odměn

Dobrý den, na základě profesionální smlouvy pro sportovce a trenéra jsme vypláceli odměny ve výši 500,-, resp.1000,-Kč/měsíčně.
Jak tyto položky zaúčtovat? Jedná se o výdaj hlavní činnosti zdanitelný či nezdanitelný?

cestovní výlohy

Dobrý den, jak řešit ve spolku jízdné a výdaje na obědy hrazené z karty spolku. Předseda, který má tyto výdaje nemá ve spolku žádnou smlouvu ani pracovněprávní ani z výkonu funkce.

Spoluvlastnictví dlouhodobého hmotného majetku

Dobrý den,
uvažujeme o pořízení dlouhodobého hmotného majetku - tenisové nafukovací haly. Halu bychom koupili společně s dalším spolkem. Byla by umístěna v areálu toho druhého spolku. Podíleli bychom se na provozních nákladech.

devizový účet spolku

Dobrý den,
jak se účtuje devizový účet spolku, případné kurzové rozdíly, v jednoduchém účetnictví?
Máme i korunový účet.
Děkuji za odpověď
Kučerová

Cestovní náhrady

Dobrý den,

je prosím možné vyplatit cestovní náhrady členům spolku na akci, kterou spolek pořádá? Člen není v zaměstnancem spolku.
Je to možné vyplatit na základě cestovního příkazu?
Děkuji
Navrátilová

Cateringové služby

Dobrý den,
mohu do potravin pro stravu na táboře vyúčtovat v táborové pokladní knize dovážená jídla od Cateringové služby

Týdenní turistický pobyt účtování

Dobrý den,
jak účtovat týdenní pobyty s turistikou pro skupinu seniorů - členů spolku SOKOL - sportovní a kulturní činnost.
1) ubytování účet 512 nebo 518 - faktura zaplacená spolkem

Úhrada ztráty spolku

Dobrý den,
spolek vzniklý v roce 2020 (provozuje pouze hlavní neziskovou činnost) má za rok 2020 účetní ztrátu.
Prosím o radu, jak lze tuto ztrátu v roce 2021 uhradit? Z členských příspěvků roku 2021? Z případných darů? Jinak?

danění spolkové činnosti

Pěkný den,
chceme zakládat spolek (našim zájmem je sdružovat zájemce o dopravu), ovšem bojíme se tvorby daňového přiznání, vlastně ani nevíme zda se naše činnost bude muset danit.

Majetek spolku

Dobrý den, spolek vedl DE, ale neuváděl informace o majetku- DLHM majetek má v hodnotě 3500tisíc. Pro správné vedení účetnictví spolku je potřeba tento majetek zaevidovat v reprodukční ceně a tím začít vést účetnictví.

Cestovní náhrady

Dobrý den, spolek má jako sponzorský dar auto z půjčovny. Lze při použití tohoto auta vyplácet cestovní náhrady, či můžeme dát pouze náklady na PHM, parkovné atd. Děkuji

Daně a pobočný spolek

Dobrý den. Za odpracovanou brigádu pro naší obec dostáváme za provedení práce zaplaceno přes fakturu na účet SDH. Chci se zeptat jestli tento příjem musím do peněžního deníku uvést jako daňový příjem, nebo mohu jako nedaňový.

Nakoupené zboží a jeho následné darování

Dobrý den, pokud jako spolek nakoupíme například sportovní vybavení pro děti ze školky a následně jej darujeme školce (je darovací smlouva), jak je v účetnictví zaznamenáno? A jaká je finanční hranice, kdy se již stává dlouhodbým majetkem?

Evidence majetku spolku

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s odpisy dlouhodobého hmotného majetku, pokud je majetek spolku pořízen z darů a spolek nemá žádné zdanitelné příjmy. Je třeba dělat účetní odpisy? Děkuji.
Renata Kocevová

Covid nájemné v účetnictví

Dobrý den, jako zapsanému spolku, který v souladu se stanovami provozuje vedlejší podnikatelskou činnosti k podpoře hlavní činnosti nám byla přiznána kompenzace z programu Covid Nájemné 2.

Vrácení nevyčerpané dotace

Spolek obdržel od Města dotaci na hlavní činnost. Celá dotace nebyla vyčerpaná, zbytek se bude vracet koncem ledna/začátkem února.

Úhrada nákladů z hlavní činnosti

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je možné z vedlejší činnosti, která je zisková, uhradit náklady (např. mzdy) z hlavní činnosti, která je ztrátová. Děkuji za Vaši informaci.

Uplatnění DPH u hlavní činnosti

Dobrý den,
Spolek dosáhl ve vedlejší činnosti limit pro registraci DPH a stal se plátcem.
Jedna z hlavních činností spolku je definována ve stanovách takto:

Zaúčtování daru (DHM)

Dobrý den, rád bych se touto cestou zeptal, jakým způsobem zaúčtovat dar, tedy bezúplatně nabitý DrHM/DHM v podvojném účetnictví (např. jízdní kolo pro cyklistický oddíl). Je nutné účtovat jeho zařazení do užívání? Jak účtovat odpisy?

Přechod z podvodného účetnictví na daňovou evidenci

Dobrý den,
je prosím možné přejít z podvojného účetnictví na daňovou evidenci (když nyní splňujeme podmínky pro vedení daňové evidence)? Případně je k tomu třeba udělat něco speciálního?

Děkuji mnohokrát, Mráčková Ludmila

Odvod daně na základě příkazní smlouvy

V jedné z odpovědí bylo uvedeno, že vedoucí tábora ( nebo jiný pracovník) může být odměněn na základě příkazní smlouvy. Bude se z této odměny cca 5000 -7000 odvádět daň, sociální poj., zdravotní pojištění?

Účetní program

Dobrý den, můžete nám prosím poradit nějaký účetní program na minimum dokladů Spolku - sportovní činnost dětí (faktur max. cca 30 za reklamní předměty - na financování spolku). Něco hodně jednoduchého a nejlépe zdarma či za minimální cenu.

cestovné člena spolku

Dobrý den, máme možnost nějakým způsobem vyplatit cestovné členovi spolku (ne statutárnímu orgánu), který pracuje jako dobrovolník bez odměny a byl vyslán svým autem na školení?

Účetní rozvaha ke dni zahajení likvidace

Dobrý den, mám dotaz : jsme odborová organizace a vedeme jednoduché účetnictví. Momentálně jsme v likvidaci. Náš poradce po mě požaduje rozvahu ke dni zahájení likvidace.

Fakturace členů spolku

Spolek založený za účelem pořádání kulturních a vzdělávacích akcí spojených s kulturou, historií, sportem, životním prostředím apod. Spolek má 4 členy. Tito členové budou za své služby (např.

hospodaření spolku

Dobrý den,
mám dotaz za spolek historického šermu, který do hlavní činnosti zahrnuje všechnu činnost.

Definice zisku u táborů

Dobrý den, není mi jasný pojem ziskový a neziskový tábor. Kde naleznu prosím definici? Abych věděla, kdy se z tábora stává opak neziskového tábora. Děkuji.

IČO na fakturách, majetek spolku

Dobrý den, náš Spolek rodičů při ZŠ Trojská 110 byl založen za účelem pomoci škole při financování pomůcek a vybavení školy nad rámec příspěvků zřizovatele. Mám konkrétní dotaz k postupu při pořizování těchto pomůcek.

Založení spolku

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je vhodné založit registrovaný spolek pro "financování" sportu.

Zveřejňování účetní závěrky v jednoduchém účetnictví

Dobrý den, převzala jsem účetnictví spolku rodičů při základní škole, spolek vede jednoduché účetnictví konkrétně pouze Peněžní deník, jeho jedinými příjmy jsou dobrovolné členské příspěvky od rodičů žáků školy, nevlastní žádný majetek a nevede kn

Vedení účetnictví

Dobrý den,

jaké účetnictví má vést spolek? Je to povinné?

 

Děkuji

Martina Hobzová

Daně a spolek

Dobrý den, máme založený spolek, avšak chceme zacit s účetnictvím a narazili jsme na problém, ze nevíme, ke kterému patříme daňovému úřadu. Je to automaticky ten, který se nachází tam, kde sídlo spolku? Nebo v místě, kde se spolek zrizoval? Tzn.

Kdy se spolek stává povinně plátcem DPH?

Dobrý den, prosím o odpověď, zda pro spolky platí stejná pravidla k registraci DPH jako u v.o.s. nebo s.r.o. Tedy po dosažená obratu 1000000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Z tohoto obratu nebude vytvářen zisk.
Děkuji Stela Dolínková

stravné

Dobrý den, začala jsem účtovat sportovní klub (zapsanou jednotku), a nemůžu stále nikde najít odpověď na zaúčtování stravného. Jde mi o to, že když jednou hráčky, trenéři atd. na soustředění nebo nějaký zápas, tak mi pak odevzdají doklady - 1.

Půjčka v hotovosti nebo na účet?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je nutné poskytovat půjčku spolku v hotovosti nebo lze poslat peníze z osobního účtu na účet spolku a pri splácení poslet zase zpět ba osobní účet? Děkuji za odpověď.PH

Účtenka

Dobrý den, pokud předseda nebo jiný člen nakupuje službu či zboží pro spolek a platí kartou či v hotovosti, obdrží klasickou účtenku, je tento doklad dostačující a musí se uschovat?

Letní dětský tábor – občerstvení na schůzích

Dobrý den. Zajímalo by mne jakým způsobem (pokud to vůbec lze) dát do účetnictví našeho spolku náklady na občerstvení v souvislosti s konáním pravidelných schůzí souvisejících s přípravou letního dětského tábora (tj. hlavní činností spolku).

Vyplácení členů spolku

Dobrý den, zakládáme spolek, podporující pohybové aktivity mladých i dospělých. Můj dotaz zní, zda správně chápeme podstatu vyplácení členů spolku.

Spolek a věcné ceny při soutěžích

Dobrý den, jsme spolek účtující v JÚ. 3x ročně pořádáme rybářské závody jež jsou součástí hlavní činnosti spolku. V průběhu roku nakupujeme věcné ceny pro soutěžící, které účtujeme jako nákup zboží a vedeme ve skladové evidenci.

Nahlédnutí do účetnictví spolku

Zajímalo by mně, zda mám jako člen spolku, který přispívá na jeho činnost právo nahlédnout do účetnictví spolku, jakým způsobem spolek hospodaří.

Hlavní a vedlejší činnost spolku

Dobrý den, jsme malý jezdecký klub, v jehož stanovách máme, že jeho účelem je vybudovat v dětech kladný vztah k přírodě a zvířatům, naučit péče o koně a jízdu na nich.

bankovní účet

Dobrý den, musí mít spolek založený účet u banky? Stačí vést účetnictví např. jen v Excellu?
Děkuji za odpověď.
Schillerová

Obrat/ prijem z.s.

Dobry den,

je omezen rocni prijem zapsaneho spolku? Pokudano, jaka je to castka? A tyka se to zisku nebo obratu?
Dekuji

Účetní závěrka spolku s jednoduchým účetnictvím

Dobrý den,

rád bych se zeptal, když spolek je mikro účetní jednotka a vede jednoduché účetnictví, v jakém rozsahu se dělá účetní závěrka a co se všechno zveřejňuje ve Sbírce listin?

Předem moc děkuji za odpověď.

příspěvek na cestovné

Náš klub pořádá různé akce, jako veteránské rallye, dětská rallye, setkání hist.vozidel a podobně.

Cestovní náklady

Dobrý den,pokud náš spolek vyrazí na závody osobním vozem jednoho z členů, je možné dát do účetnitví pouze náklady na PHM nebo proplatit cestu pouze za cenu paliva na 1 km? Co se posléze eviduje jako doklad v účetnictví?

Ztráta ve spolku

Jak vypořádat ztrátu ve spolku. Spolek je v likvidaci, ale je tam ztráta z MO. Jak účetně postupovat při likvidaci této ztráty?

Pořízení hm.majetku

Dobrý den, klub stolního tenisu pořídil tréninkového robota propojeného s tabletem na podávání míčků (možnost navolit si rychlost podávání, rotaci), který stál 43 tis. Spolek účtuje v podvojném účetnictví, nepodniká.

Zamestnanecke benefity v ustavu

Dobry den,prosim,je mozne v organizaci typu zapsany ustav cerpat zamestnanecky benefit ve forme prispevku na dovolenou? Dekuji K. Fritz

Ďaňové přiznání spolku

Dobrý den,

za rok 2017 jsme podali daňové přiznání u finančního úřadu. Účetnictví vedu pouze jeden rok a bylo mi sděleno, že daňové přiznání musím zaslat na ministerstvo na CD nebo flash. Můžete mi prosím říct, kam přesně zaslat?

DPP ve spolku z.s.

Dobrý den, chci se zeptat, prosím nevíš jestli spolek z.s. jako právní forma firmy může zaměstnávat brigádníky na DPP?

Čerpání prosředků poskytnutých darem

Zapsaný spolek jehož účelem je provozování sportovních aktivit dostal v závěru roku 2017 několik darů na svoji činnost. Dokdy musí tyto prostředky vyčerpat? Je stanoven nějaký termín?

jakou má spolek povinnost

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat. Máme roku fungující spolek. Máme po roce fungování nějaké povinnosti?
Například zveřejnit výsledky členské schůze? (Povinnosti přiznání k dani jsem si vědom.)

Přefakturace NNO na účastníky konference

Dobrý den, zajímalo by mne, zda NNO může přijmout od účastníků mezinárodní konference, kterou sama platí a pořádá, příspěvek na náklady vzniklé v souvislosti s touto konferencí (za ubytování , stravu,...) Účastníky jsou zahraniční osoby, některé z

změna účetní metody

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je u spolku možné po dvou letech přejít z podvojného účetnictví zpět na jednoduché. A pokud ano, musíme o tom informovat FÚ? A ještě jeden dotaz, má forma účetnictví vliv na podávání žádostí o dotace?

Spolek a tok peněz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli má spolek nějakou povinnost vůči plátcům poplatku (máme při škole spolek, který přispívá na např.

Spolek a dotace

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může spolek vést jednoduché účetnictví, když má příjem z dotace města (na spolek, na akci konanou spolkem).

Účtování investiční dotace

Dobrý den, prosím o informaci.
TJ Sokol obdržel dotaci na zateplení budovy z MŠMT.
Příjem dotace jsem zaúčtovala na účty 221/374..do doby než bude předloženo vyúčtování
V prosinci bylo tech, zhodnocení zařazeno 021/042.

kdo může vést účetnictví v pobočném spolku

Může vést jednoduché účetnictví paní,která není členem spolku nebo to může vést popřípadě někdo z výboru spolku (starosta,jednatel atd.) a 1x za měsíc to účetní (která není členem) zkontroluje?Dík za odpověď.

Oprava výsledku hospodaření

Dobrý den, při účetní závěrce za rok 2017 jsme zjistili, že jsme na konci roku 2016 uvedli chybnou výši příslibu dotace .... místo 15 tisíc. jsme mylně uvedli 14 tisíc, tedy i výsledek hospodaření máme o 1.tis nižší než by měl za rok 2016 být.

Jednoduché účetnictví - majetek z grantu

Dobrý den, jsme spolek věnující se hlavně sportovní činnosti dětí a mládeže. Od podnikatelského subjektu jsme v roce 2017 získali grant na vybavení. Vedle drobného majetku jsme z grantu pořídili i dlouhodobý hmotný majetek za cca 125 tis. Kč.

Daňové přiznání - spolek

Dobrý den, musí zapsaný spolek podávat daňové přiznání když příjmy má pouze z členských příspěvků? Musí být příjmy stejné jako výdaje? Tedy zisk na konci roku musí být 0 nebo je možné aby se členské poplatky převedly do dalšího roku?

účetní osnova zu

Dobrý den, j
¨1je pravdu, že zu musí zveřejnit závěrku a VZ do 6 m od konce úo ve SL OR?
2) jakou účetní osnovu a podle jakého "§§" musí používat zu?
Děkuji za info TP

daňové přiznání

Dobrý den,
bylo by dobré a určitě by to pomohlo spoustě spolků vytvořit vzorové daňové přiznání s popisem co do kterého řádku se zapisuje atd..

Účtování sponzoringu (reklamy) a zdanění

Dobrý den, fotbalový klub dostal finanční dar od s.r.o., uzavřeli darovací smlouvu, ve které je psáno, že finanční dar je poskytnut na provoz FK. Zároveň se FK zavazuje, že bude na dresech nosit logo s.r.o.

Má ČRDM multilicenci na nějaký účetní SW?

Rádi bychom si sami vedli účetnictví (umožní nám to snadnější procesy než s externím účetním), ale už jsme přiliš velcí, aby nám na to stačila Excelová tabulka. Zároveň jsme nenašli cenově přívětivé řešení ve formě účetního software.

příjem z pronájmu

Jsme spolek tenistů a máme pronajaté hřiště od města.Vybíráme 50,-Kč za hodinu.Všechno co vybereme je jediný příjem a ten se použije na provoz (antuka,voda síť apod.)Někdy vznikne přebytek,jindy jsme v mínusu ,což se pokryje z přebytku loňského ro

Přihláška k dani na finančním úřadě

Dobrý den,

máme spolek, příjmy máme z darů, adopčních poplatků, veřejných sbírek a z aukcí. Musíme se registrovat k dani na finančním úřadu? Musíme podávat daňové přiznání, když příjmy ani majetek nepřesáhne 3 mil.? Děkuji

Příjem daru ze zahraničí

Dobrý den,

máme zapsaný spolek (bez živnosti), který se zabývá organizováním bezplatných vzdělávacích akcí, a čas od času přijme dar (v rámci darovací nebo sponzorské smlouvy) od České právnické osoby.

Musím vést účetnictví?

Dobrý den, mám dotaz ohledně účetnictví spolku SRPŠ, jelikož nemáme žádný majetek ani závazky, hospodaříme s příspěvky příp. výdělky na akcích pro děti, musíme vést jednoduché ůčetnictví? nestačí jen pokladní kniha? Děkuji Martynková

Může mít z.s. na konci roku na účtu zůstatek?

Může mít zapsaný spolek na konci roku na účtu zůstatek a případně jak veliký?
Musí se vést případné kurzovné dětí za jejich aktivity jako příspěvek do spolku nebo platí příspěvek člen zvlášť mimo částku za aktivity?

Povolené výdaje spolku

Dobrý den, existuje někde výčet činností, které lze v účetnictví spolku uplatnit jako výdaj? Mám na mysli např. jízdné (vlak, autobus, letadlo), ubytování v hotelu, pohoštění v restauraci, účet za telefon, vstupné na akci apod.

Účetnictví ve spolku

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo je ve spolku oprávněn nakládat s účetnictvím a zda je zákonné odvést účetnictví ze sídla spolku? Děkuji

Musí se vypisovat pokladní doklady?

Dobrý den. Je správné nevypisovat výdajový pokladní doklad, do účetnictví založit např. jízdenku z autobusu na ni vepsat V20 (jako výdajový č. 20) a do peněžního deníku zapsat CESTOVNÉ UH PŘED. Naše paní účetní tvrdí, že není třeba doklad psát.

Musíme zveřejňovat výroční zprávu?

Dobrý den,
prosím o radu ohledně povinnosti zveřejnění "výkazu zisku a ztrát" a "výroční zprávy" ve spolkového rejstříku. Musím zveřejnit oba dokumenty nebo stačí pouze "výkazu zisku a ztrát"?

Sokol

Dobrý den.
Můžete mi prosím vysvětlit termín samostatné hospodaření oddílu pod TJ Sokol?
Náš oddíl hospodařil prokazatelně několik let samostatně a vedl zvlášť své finance.

Chceme založit spolek k uspořádání mini festivalu.

Dobrý den,
chceme uspořádat mini festival pro naše známé, jejich známé atd. Čili +/- 200 osob.

Chceme festival uspořádat "čistě", neboli nebýt v křížku s finanční správou či úřadem. Nechceme evidovat tržby (EET).

Možnost vzájemného započtení pohledávek a závazků

Dobrý den, jsme Společenství vlastníků a máme dotaz týkající se možnosti provedení vzájemného zápočtu v případě, kdy předseda SVJ má pohledávku za SVJ z titulu uzavřené dohody o provedení práce a na druhé straně je členem SVJ a platí zálohy na slu

Nemocenská

Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat,zda se v třísměnném provoze,nemocenská od zaměstnavatele,počítá na odpracované nebo pracovní dny,v organizaci,kde se nejede podle dlouhodobého plánu.
Předem děkuji za odpověď.Drábová

majetek spolku

Dobrý den,
jako zapsaný spolek jsme koupili automobil, který slouží pro činnosti spojené s fungováním spolku (pořádáme dětské tábory a auto používáme jako táborové - nákupy potravin ...)

Může ústav vést jednoduché účetnictví?

Občanské sdružení se stane v roce 2014 automaticky spolkem a vede dál jednoduché účetnictví. V průběhu roku 2014 provede transformaci na ústav (IČ zůstane zachováno). Může v roce 2014 a dál pokračovat v jednoduchém účetnictví?

 

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz