Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Tiskopis daňového přiznání

Na jakém tiskopisu podává daňové přiznání spolek který vede jednoduché účetnictví a jeho příjem nedosahuje 3000000,-Kč ?
Je to tiskopis pro fyzické nebo pro právnické osoby ?

Spolek odmítá vystavitr dar. smlouvu

Dobrý den, vloni cca 4 měsíce mé děti chodily do lesní školky (LŠ), která je vedena jako z. s. S jednatelem jsme se ústně dohodli, že sepíšu darovací smlouvu (DS), abych ji mohla uplatnit pro odpočet při daňovém přiznaní za 2021.

Finanční dary

Dobrý den, pokud náš Spolek dostal finanční dar 5000 Kč, musí tento dar utratit do konce roku? Pokud se část převede do roku příštího, musí se podávat daňové přiznání? Předem děkuji za odp.

Prodej nemovitosti ve vlastnictví spolku - daňové odvody

Dobrý den, poprosím o radu, při prodeji nemovitosti, který patří spolku, jaká jsou s tím spojené daňové povinnosti? Např. spolek získá prodejem 1 mil. korun, jaká je prosím procentuální výše za převod, daň z příjmu atd.

Spolek a veřejná sbírka

Dobrý den mám 2 dotazy. Založili jsme spolek jako rodiče pro našeho syna v půlce roku 2020. Na transparentní účet chodily příspěvky a dary. Některé na základě darovací smlouvy. Na FÚ nám sdělili že se nepodává DP ani se nic nedání?

Reklamní bannery na webu

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda v případě spolku, který vystavuje faktury za reklamní bannery na svém vlastním webu, se jedná o zdanitelný příjem či nikoli.

Děkuji Vám za ochotu

S pozdravem

HL

DP u spolku

Dobrý den,

rádi bychom vás poprosili o radu. Účtujeme spolek - pohybová školička, který má příjmy z dotací i ze své činnosti. Víme, že je nutné podat daňové přiznání, ale nevíme, jakou formou (tiskopis FS).

Děkujeme za odpověď.

Nákup pozemku - spolek

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o radu. Spolek dostal dar na činnost v částce 30.000,- a nakoupil pozemek také za 30.000,-. Vede jednoduché účetnictví.

Dar na činnost ovlivňuje ZD. Nákup pozemku také?

Děkuji

Daně a pobočný spolek

Dobrý den. Za odpracovanou brigádu pro naší obec dostáváme za provedení práce zaplaceno přes fakturu na účet SDH. Chci se zeptat jestli tento příjem musím do peněžního deníku uvést jako daňový příjem, nebo mohu jako nedaňový.

daňové přiznání z.s.

Dobrý den, prosím o radu. Z.s. vyšel zisk z hlavní činnosti a ztráta z hospodářské činnosti. Příjmy z.o. jsou členské příspěvky, dotace od obce a od MŠMT, startovné na turnajích, pronájem kurtů. Příjmy z hosp.

Prokázání využití daňové úspory u z.s.

Dobrý den, jsem začátečník ohledně agenty kolem spolku a mám dotaz. Spolek založený v roce 2019 pouze hlavní činnost HV za rok 2019 ztráta. příjmy spolku byly z darů a reklamy, proto bylo potřeba podat DP.

Daňové přiznání spolek

Jsme spolek zahrádkářů a máme letos příjmy z členských příspěvků, dar z OÚ a moštování. Výdaje jsme čerpali jen z daru. Musíme podávat daňové přiznání? Děkuji.

Podání DP našeho spolku

Dobrý den, vloni jsme založili spolek Táborujeme z.s. kvůli pořádání táborů a akcí pro děti. Naše výnosy jsou pouze platby rodičů za pořádaný tábor, náklady doklady související s pořádáním tábora.

Zaúčtování položek v DP

Dobrý den, TJ spolek vede pod.účetnictví. Je správné,aby již v úč.programu rozlišoval výnosy,které jsou předmětem daně jako reklama a výnosy,které nejsou jako dotace a příspěvky a to samé s náklady ?

Daň z příjmu daru

Dobrý den,
podléhá dani z příjmu zapsaného spolku dar od členů spolku ve výši cca 30 000 Kč? Nejedná se o členský poplatek, ale o dar na základě darovací smlouvy od několika členů (fyzických osob).

Dary mezi spolky

Je možný dar mezi spolky? Náš spolek má ve svých stanovách podporu kulturních aktivit v regionu a rádi bychom podpořili jiný spolek při pořádání festivalu. Je to možné, případně jak se následně řeší daň?
Předem děkuji za odpověď.

Spolek a daň z příjmu

Dobrý den,
založili jsme hokejbalový spolek.
Zajímá mne, zda-li je zapotřebí získat tzv. DIČ a stát se poplatníkem daně. Zdroje příjmu: dotace, členské příspěvky, sponzorské dary.

Děkuji.

Daňové přiznání

Dobrý den,
spolek -Pohybová školička založen v 2019. Příjmy jen dary a dotace a jeden příspěvek okresní sdružení ČSTV ve výši 2000,-. Je nutno podávat DP?
Děkuji

Podávání daňového přiznání

Vážená paní inženýrko, jsme Sdružení rodičů, zapsaný spolek při Střední škole Brno, Charbulova, p. o. Posláním spolku je zejména vytvářet podmínky pro podporu vzdělávání.

DP - řádek 40, co tam patří

Dobrý den,
není mi jasné, zda v daňové přiznání spolku na řádek 40 patří i souhrn všech výdajů, které byly proúčtovány v souvislosti s dotacemi, které se uvádějí na řádku 101. Děkuji.

Registrace na FÚ

Dobrý den, Chtěl bych se zeptat ohledně registrace na FÚ, když náš spolek bude i prodávat vlastnín výrobky na různých akcích pořádaných našim spolkem? Na Vašich stránkách jsem přečetl několik článků, ale nějak z toho nejsem chytrý.

Sponzorský dar spolku

Dobrý den, máme spolek sebeobrany,pokud dostaneme sponzorský dar finanční či vybavení, daní se to nějak?

Daňov příznaní pro vedlejší činnost

Dobrý den, v případě pronájmu nemovitosti ve vlastnictví spolku, např. klubovny, jako vedlejší hospodářskou činnost, která není za účelem zisku, je potřeba podávat daňové přiznání či něco jiného? Zde v diskuzi bylo uvedeno, že do 1 mil.

Jak vykázat náklady na zájezd

Dobrý den, vyplňujeme výkaz zisků a ztrát. Organizovali jsme zájezd, na který jsme vybrali příspěvek od účastníků na zaplacení autobusu a vstupného. Nevíme, do jaké kolonky ve výnosech máme takovou formu příspěvků uvést. Děkuji za odpověď.

Zveřejňování účetní závěrky v jednoduchém účetnictví

Dobrý den, převzala jsem účetnictví spolku rodičů při základní škole, spolek vede jednoduché účetnictví konkrétně pouze Peněžní deník, jeho jedinými příjmy jsou dobrovolné členské příspěvky od rodičů žáků školy, nevlastní žádný majetek a nevede kn

Závody v kynologickém spolku

Dobrý den, jsme kynologický klub, jehož hlavní činností je výcvik psů v agility sportu. Letos jsme se rozhodli uspořádat neoficiální agility závody.

Kdy se spolek stává povinně plátcem DPH?

Dobrý den, prosím o odpověď, zda pro spolky platí stejná pravidla k registraci DPH jako u v.o.s. nebo s.r.o. Tedy po dosažená obratu 1000000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Z tohoto obratu nebude vytvářen zisk.
Děkuji Stela Dolínková

Zisková hlavní činnost

Dobrý den,
ve všech odpovědích na povinnost podat daňové přiznání odpovídáte mimo jiné formulací - "pokud je zisková hlavní činnost". Co to znamená?
Např.: mám spolek, kde jsou příjmy:

Zdanění příjmu z DPP

Pokud pro spolek pracuje na DPP nejaka fyzická osoba, je možné převést povinnost odvést srážkovou daň na ni tzn, že se sám přihlásí k odvodu srážkové daně, nebo musí vždy tuto daň odvádět spolek za něj?

Krátkodobá bezúročná půjčka v daňovém přiznání

Prosím o radu, do kterého řádku daňového přiznání uvést přijatou peněžní zápůjčku od předsedkyně spolku ve výši 3 500 Kč, která ale byla v daném účetním období čerpána pouze z nepatrné části, a to ve výši 119 Kč, a zbývající část (3 381 Kč) je roz

Nulové daňové přiznání u zapsaného spolku

Dobrý den,

pokud náš zapsaný spolek za minulý kalendářní rok neměl žádnou ekonomickou ani jinou činnost, musím podávat daňové přiznání? Nebo stačí jen čestné prohlášení o tom, že žádná činnost neproběhla.
Moc děkuji

Finanční dar na reklamu na trika

Dobrý den, náš spolek dobrovolných hasičů přijat od soukromé firmy finanční dar ve výši 10.000,-. Ve smlouvě je uvedeno, že dar je určen na reklamu a propagaci firmy na dresech a dále, že spolek zváží možnost vhodného způsobu poděkování dárci.

Odpisy majetku

Spolek (sportovní klub) má v majetku budovy a jiný hmotný majetek, který využívá ke své hlavní činnosti. Majetek účetně odepisujeme - díky odpisům je hlavní činnost ztrátová.

Příjem spolku a zdanění

Dobrý den, jsme mikrospolek zahrádkářů. Jednou z našich hlavních činností je i zvelebování obce. Vedeme jednoduché účetnictví.

Zaúčtování výsledku hospodaření, daňová úspora

Dobrý den, nevím si rady se zaúčtováním VH za letošní rok. Můžete mi pomoci, pokud je to možné? Jsme zapsaný spolek, který hospodaří s dotacemi z MPSV. V letošním roce jsme měli poprvé zisk z hosp.činnosti cca 535000,-Kč.

Daňové přiznání právnických osob

Dobrý den,
spolek( vede jednoduché účetnictví) přijal v roce 2018 dotaci ve výši 140000,-, ale utratil pouze 118000,-, zbytek potom až v lednu 2019. Uvede se v DPPO na ř. 101 podle §18a,b)

Náklady - zapsaný spolek

Dobrý den, jsme nově zapsaný spolek, registrovaný k dani na FÚ (kvůli účasti na akcích - požadováno pořadateli).

Spolek

Dobrý den. Je spolek povinen podávat daňové přiznání, když má příjmy pouze od účastníků pořádaných akcí (tábor, víkendová akce)? 1x ročně se vyplácejí DPP organizátorům akcí a daň se řádně odvádí.

2% z daně

Dobrý den, jsme spolek, který združuje lidi rusinské národnosti. Chtěla bych se zeptat, co musí spolek udělat, aby mohl lidi požádat o darování 2% z daní? Je potřeba se někde registrovat?

Děkuji za odpověď

Převod majetku spolku

Dobrý den, náš spolek v roce 2003 na základě kupní smlouvy získal za symbolickou částku 8.000,- Kč budovu a přilehlou zahradu. Nyní náš spolek ukončuje činnost a předmětné nemovitosti bychom chtěli převést na nově vzniklý spolek.

daňové přiznání u keramického spolku

Dobrý den,založili jsme keramický spolek,kde si sami vyrábíme své výtvory. Chtěla bych se zeptat,zda musíme podávat daňové přiznání,pokud tyto výrobky budeme prodávat přímo v té dílně a případně zda je k tomu nutné mít živnostenský list.

Daň z příjmu

Jsme spolek lidi, ktere sdruzuje jednou rocne organizace letniho tabora a vidina vystavby taborove osady pro tuto cinnost, abychom nemuseli chodit do pronajmu taboriste.

Prodej doplňkového zboží za spolek a DP

Dobrý den,
jsme zapsaný spolek pořádající kulturní akce v pronajatém prostoru. Prostor slouží jako galerie a programem jej doplňují vystoupení, promítání a jiné kulturní aktivity.

Prodej vánočních výrobků - SPŠ

Dobrý den,
jako spolek přátel školy máme příjmy pouze z členských příspěvků. Pokud bychom měli nyní nahodilý příjem z prodeje vánočních výrobků dětí, museli bychom podávat daňové přiznání z příjmu PO?
Děkuji, JD

Prodej doplňkového zboží spolku

Dobrý den,
jsem členem zapsaného spolku a zajímalo by mě, jak je to s prodáváním drobného zboží. Jsme spolek, který pořádá akci pro veřejnost. Na této akci bychom rádi prodávali plátěné tašky a odznaky.

Daňové přiznání spolku

Dobrý den, jaké jsou prosím daňové povinnosti zapsaného spolku, konkrétně kočičího útulku, který má příjmy pouze z hlavní činnosti a to ve formě darů od fyzických a právnických osob? Musí být spolek registrován na FÚ jako daňový subjekt?

Daňové přiznání

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli musíme podávat daňové přiznání kdyš prodáváme povolenky k rybolovu 300 Kč na rok a pořádáme rybářské závody 2 do roka z kterých máme taky nějakou korunu. Děkuji za odpověď.

Od jaké částky musí spolek podat finanční přiznání

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli spolek musí podávat finanční přiznání, jestliže jeho jediný příjem byl z grantu, který byl v nominální hodnotě 30 000Kč. Respektive od jaké částky je nutné podat přiznání?

Děkuji moc

platba za produkci + přiznání příjmů

Dobrý den, máme spolek zřízený za účelem realizace neprofesionální kulturně umělecké činnosti v oblasti hudební tvorby, pořádání tanečních a hudebních produkcí a představení.

Spolek - Příjem z reklamy

Dobrý den, spolek má příjem z reklamy vedlejší hospodářské činnosti. Všechny příjmy se používají na hlavní činnost spolku. Daňové přiznání podáváme.

Příjem 2200 Kč jako spolek

Dobrý den,

náš spolek byl založen v lednu 2017. Za loňský rok jsme měli jako jediný příjem částku 2200 Kč a to z členských příspěvků. Máme v t tomto případě podávat dňové přiznání? Moc děkuji Zbyněk R.

DPH při nákupu služeb ze zahraničí

Dobrý deň,
mal by som jednu otázku týkajúce sa študentského spolku. - mikro účtovná jednotka (Spolok je registrované v Česku a sa riadi podľa Českých pravidiel)

Zapsaný spolek - příjmy z reklam menší než výdaje

Dobrý den, věnujeme se malému závodění, máme měsíční příjmy na hlavní činnost jen z jedné reklamy a celkové výdaje na hlavní činnost větší než příjmy. vedlejší činnosti neprovozujeme. Musíme podávat daňové přiznání?

Spolek a datová schránka

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je spolek povinný vlastnit Datovou schránku. Ptám se hlavně s ohledem na podání daňového přiznání, zda musí podat elektronicky či může být podáno v papírové formě.
Děkuji za odpověď.

Hlavní a vedlejší činnost

Dobrý den, spolek má ve stanovách uvedenou hlavní činnost pořádání kulturních akcí, organizace volného času v obci atd. a vedlejší činnost je výběr vstupného z akcí a občerstvení (mají ŽL).

Spolek - nutnost podání daňového přiznání

Dobrý den, náš spolek má příjmy z dotací, darů, členských přízpěvků dle stanov. Domnívám se, že v případě těchto příjmů, by náš spolek neměl povinnost podávat daňové přiznání.

přiznání daně spolku

Ptám se, zda musíme podávat daňové přiznání. Naše příjmy jsou: členské příspěvky, drobné dary, dotace od MěÚ.
Jsem jednatelkou spolku. děkuji za odpověď. Vojtová

Daň z nabytí nemovitosti u pobočného spolku

Dobrý den,
prosím o informaci jsme-li pobočným spolkem TJ a TJ se chystá na převedení části majetku na náš spolek, jsme povinni platit daň z nabytí nemovitosti. Jedná se o loděnici, kterou pro svou činnost užíváme.

Daně u spolků

Dobrý den
Náš spolek má příjmy z darů a členských příspěvku a žádné jiné.Je náš výklad, že nemusíme odevzdávat daňové přiznání správný?

Musíme podávat daňové přiznání?

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak je to s podáváním přiznání z příjmu u těchto spolků. Vedeme daňovou evidenci.....Jako příjmy máme příspěvky, výdělek z plesu, výjimečně finanční dar.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz