Jsou i dobrovolné členské příspěvky osvobozeny od daně z příjmů?

Dobrý den,

členské příspěvky, vybírané na základě stanov, jsou dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP od daně z příjmů osvobozeny. V případě, kdy stanovy uvádějí, že výši členských příspěvků stanovuje pro daný rok nejvyšší orgán spolku, který však pro daný rok usnesl, že výše členských příspěvků je dobrovolná, lze i tyto příjmy z čl. příspěvků považovat za osvobozené od daně z příjmů?

Děkuji za odpověď.

— Petr Tylšar

Odpověď:

Ano i takové příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmu. V uvedeném § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že od daně jsou osvobozeny členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté spolkem, který není organizací zaměstnavatelů. Takže i dobrovolné příspěvky uložené rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku postupem, který je v souladu se stanovami, byť na dobrovolné bázi, bude také od daně osvobozen. Mgr. David Bareš (AK Alena Hájková)

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz