Závody v kynologickém spolku

Dobrý den, jsme kynologický klub, jehož hlavní činností je výcvik psů v agility sportu. Letos jsme se rozhodli uspořádat neoficiální agility závody. Závody se budou konat na pronajatém místě, vybíráme startovné od členů a nečlenů klubu, přijali jsme i finanční dar na tuto akci. Rádi bychom do budoucna tuto akci opakovali, tzn. jednou za rok pořádali závody. Předpokládáme, že z celé akce bude zisk, který použijeme na nákup nových překážek. Jedná se o vedlejší činnost a zisk budeme zdaňovat? Lze v případě zdanění, startovné přijaté od členů a sponzorské dary na tuto akci posuzovat jako osvobozené? Pokud na akci budeme poskytovat občerstvení a přijímat peníze v hotovosti, podléháme povinnosti EET? Děkuji za odpověď.

— Petra Krajíčková

Odpověď:

Dobrý den,

pokud závody nejsou součástí hlavní činnosti (hlavní činnost vypůývá ze stanov), tak by zisk z této činnosti podléhal zdanění. Ani dary na tuto činnost nelze osvobodit - bude rovněž podléhat zdanění.

Podle § 34 dle zákona o daních z příjmů lze od základu daně odečíst částku ve výši 300.000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Do základu daně se započítává i zisková hlavní činnost. Pokud je tedy součet zisku z hlavní činnosti a zisku z vedlejší činnosti nižší než 300 tis. Kč, je možné uplatnit tzv. daňovou úsporu a daň neplatit.

Další možností je upravit stanovy tak, aby do hlavní činnosti spolku byly zahrnuty i závody, čímž by bylo možné související dary osvobodit.

Ing. Marie Konečná

Ekonomka ČRDM

Poslední revize: 27. 9. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz