Nabytí majetku - daň z nemovitosti

Dobrý den ,
spolek získal do svého majetku pozemek s klubovnou . Je to část majetku, která spolku připadla po rozpadu centrální TJ ve městě na jednotlivé sporty - liknavostí a nepořádkem byl převod dořešen až nyní a vše je konečně zapsáno na katastrálním úřadu . Můj dotaz - musím tedy udělat přiznání k dani z nemovitosti a spolek se tedy stává plátcem daně z nemovitosti ? Potřebuji nějaký odhad hodnoty nemovitosti - kdo mi ho může pořídit ? A co se týče odpisů - spolek vede daňovou evidenci , majetek je vlastně darovaný - nemusím tedy odepisovat ? Děkuji za odpověď

— Renata Kaňková, Klub vodního motorismu Ardea z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
spolek nemůže vést daňovou evidenci, pravděpodobně vedete jednoduché účetnictví podle Vyhlášky 325/2015. Jste povinni podat daňové přiznání k převodu nemovitosti a zaplatit daň z převodu nemovitosti, hodnotu stanovíte podle znaleckého posudku.
Ohledně daně z nemovitosti - v rámci vaší hlavní činnosti byste měli mít nárok na osvobození od daně z nemovitosti (pokud nebudete nemovitost pronajímat), daňové přiznání máte povinnost podat do konce 3 kalendářního měsíce po měsíci zapsání do katastru.
Odepisovat budovu nebudete, budovu si zařadíte v odhadní ceně do majetku 022/901. Pokud využíváte pouze v rámci hlavní činnosti, tak budovu nebudete odepisovat.

Ing. Marie Konečná
ekonomka ČRDM

Poslední revize: 5. 6. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz