Daně u spolků

Dobrý den
Náš spolek má příjmy z darů a členských příspěvku a žádné jiné.Je náš výklad, že nemusíme odevzdávat daňové přiznání správný?
Je to tak, že dary nejsou předmětem daně a členský příspěvek je osvobozený od daně z příjmu či je to jinak?
Děkuji za odpověď
Hlaváč

— Ondřej Hlaváč, Sportovní klub MiS

Odpověď:

Dobrý den,

ano, váš výklad je správný. Daňové přiznání není povinen podat veřejně prospěšný poplatník, pokud
má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Eva Beránková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Dobrý den, co prosím tedy znamená podle § 18a (2) Zákona o dani z příjmu : U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem b) z členského příspěvku ?

A zároveň dle § 19
(1) Od daně jsou osvobozeny
a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý
1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti

Tzn. pokud spolek vykonává pouze činnost, kdy každý, kdo se chce účastnit, musí být členem spolku a uhradit členský příspěvek, pak je z tohoto příjmu nutné přihlásit se k dani z příjmu a odvést na konci roku daň?
Děkuji

Lenka Pavlíková (neověřeno)

Dobrý den,

uvedená ustanovení zákona o daních z příjmů je třeba vykládat tak, že příjem z členského příspěvku primárně je předmětem daně z příjmů. Daněn je ale pouze v případě, že nejde o členský příspěvek přijatý subjekty vyjmenovanými v ustanovení § 19 o osvobození o daně. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) bod. 1 cílí na seskupení právnických osob do profesních komor, u nichž členství v seskupení („komoře“) není podmínkou výkonu podnikatelské činnosti v určitém oboru nebo podmínkou výkonu určité činnosti. V případě, že členství v profesní komoře je povinné (je podmínkou výkonu profese), členský příspěvek placený profesní komoře osvobozen není.

Pokud spolek vykonává pouze činnost, kdy každý, kdo se chce zúčastnit, musí být členem spolku a zaplatit členský příspěvek, neznamená to ještě, že členský příspěvek není osvobozeným příjmem spolku. Z hlediska ustanovení § 19  činnost spolku není  směrodatná. Podstatné pro posouzení osvobození členského příspěvku od DP je, zda je členství ve spolku (seskupení právnických osob) a s ním související platba členského příspěvku podmínkou pro výkon podnikatelské nebo jiné odborné činnosti člena, nikoliv spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz