Odpovědnost za podání daňového přiznání při změně předsedy

Dobrý den,
shromáždění delegátů odvolalo 18.1.2018 předsedu Spolku a zároveň zvolilo nového předsedu Spolku. Dle již zveřejněného dotazu http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku/odpovednost-noveho-preds…, je tedy původní předseda povinen zpracovat a podat daňové přiznání za předešlý účetní rok 2017.
Odvolaný předseda doposud nereagoval na usnesení SD o protokolárním předání agendy Spolku a zřejmě mu běží zákonná lhůta 2 měsíců do konce jeho funkce. Jak postupovat, pokud nepodá daňové přiznání do této doby, která končí před 31.3.2018 pro poslední termín podání DP.
Jak postupovat, pokud do této zákonné lhůty nepředá agendu Spolku (Stanovy, účty, datová schránka, razítko ...)
Děkuji.
Návrh na změnu zápisu do Spolkového rejstříku jsem podal se všemi náležitostmi.

— Martin Kraus, TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

v této situaci možná došlo k nesprávné interpretaci odpovědi na jiný dotaz. Pokud byl 18. 1. 2018 zvolen nový předseda spolku, končí tímto dnem funkce předchozího předsedy a žádná dvou měsíční lhůta neběží. Tato zákonná lhůta se vztahuje na případ, kdy statutární orgán odstupuje z funkce z vlastní vůle, a tato lhůta mu v podstatě ukládá ještě po nějakou nezbytnou dobu funkci vykonávat, aby měl spolek na tuto situaci čas reagovat.

V daném případě má tedy povinnost podat daňové přiznání nový předseda spolku. Toto nemůže být v kompetenci původního předsedy, protože ten byl s konečnou platností k výše stanovenému datu odvolán a funkci již nevykonává.

Původní předseda má samozřejmě povinnost předat veškerou agendu spolku, novému předsedovi. Platí, že by tak měl učinit bez zbytečného odkladu po skončení funkce. Jestliže tak neučiní a nový předseda kvůli tomu nebude mít nutné podklady pro podání daňového přiznání, měl by za to pochybení být původní předseda volán k odpovědnosti (aby nahradil spolku škodu, která mu v důsledku jeho jednání vznikla). Pokud by původní předseda agendu odmítl předat, nezbývalo by, než se obrátit na soud s žalobou na vydání dokumentů a dalších věcí spolku a také zaplacení náhrady způsobené majetkové újmy.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz