Jak zajistit platnou volbu nového výboru?

Dobrý den, jak zajistit platnou volbu nového výboru, když původnímu výboru nevypršelo funkční období - jaké jsou možnosti ? Výbor může být odvolán členskou schůzi, když tento bod bude v programu členské schůze a následně může být na této členské schůzi zvolen výbor nový ?

— Patrick Novotný

Odpověď:

Dobrý den,
platnou volbu nového výboru lze zajistit postupem, který popisujete. Tedy v souladu se stanovami svolat členskou schůzi, na její program uvést odvolání stávajícího výboru a volbu výboru nového. Pokud má být volba skutečně platná a řádná, je třeba si ohlídat všechny náležitosti uvedeného postupu – tedy řádné svolání členské schůze, její usnášeníschopnost, řádnou volbu atd. Následně je třeba podat návrh na změnu zápisu ve veřejném rejstříku a nově zvolený výbor zapsat. Proběhne-li vše v souladu se stanovami a zákonnými ustanoveními týkajícími se spolku, bude tento postup v pořádku.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz