Statutární orgán občan SK

Dobrý den, může být čenem statutárního orgánu zapsaného spolku občan Slovenské republiky...? Děkuji za odpověď.

— Václav Šourek, Skateboard klub sidewalk z.s.

Odpověď:

Ano, členem statutárního orgánu zapsaného spolku občan Slovenské republiky být může. Vztahují se na něj v tomto ohledu stejná pravidla a podmínky jako na občany ČR. Podle právního řádu ČR se posuzuje jeho způsobilost být členem statutárního orgánu, dokládá stejné skutečnosti při zápisu do Veřejného rejstříku atd. Právní řád v tomto ohledu žádné překážky neklade, u zahraničních osob je třeba počítat s občasnými administrativními komplikacemi - u občanů EU, potažmo Slovenské republiky, by však žádné takové potíže nastat neměly.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Dobrý den,
"u zahraničních osob je třeba počítat s občasnými administrativními komplikacemi," prosím sdělte jaké jsou administrativní komplikace u členů spolku se statusem zahraniční osoba?

Pavel (neověřeno)

Dobrý den,

díky za dotaz.

Administrativními komplikacemi při zápisu členů orgánů spolku, kteří jsou občany zemí mimo EU,  jsem měla na mysli těžkosti s prokázáním totožnosti nebo možné potíže s ověřením podpisů (pokud jde o občana třetí země, kde není psáno latinkou, některá ověřovací místa odmítnou podpis ověřit s tím, že nemohou ověřit text, který není psán latinkou; je to nesmysl, neověřují samozřejmě obsah napsaného, ale totožnost osoby, která podpis připojila, nicméně se to stává a je prakticky nemožné přesvědčit dotyčného úředníka, že nemá pravdu). Obecně jde tedy spíš o potíže způsobené nejistotou ohledně postupu ze strany úředníků, ale je třeba počítat s tím, že to může proces zápisu do rejstříku prodloužit.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz