Přístup k účtu nového statutárního předsedy spolku

Když je odvolán předseda spolku, je nutný notářský zápis pro přístup u účtu spolku?

— Ing.Karel Šimek, VSA ČR z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud máte na mysli běžný účet v bance, který je veden pro spolek, doporučujeme se obrátit na konkrétní banku s dotazem, jak změnit dispoziční práva k účtu. Pravidla se mohou pro jednotlivé bankovní domy lišit a také záleží, jak byl účet založen – zda přímo pro spolek s osobami oprávněnými s prostředky na účtu disponovat či přímo na osobu předsedy. Obecně však lze říci, že notářský zápis kvůli změně v osobě statutárního orgánu spolku není třeba bance předkládat. S účtem má vždy právo disponovat člen statutárního orgánu zapsaný ve spolkovém rejstříku jako osoba, která jedná za spolek. Stačí tedy, aby se nový předseda prokázal osobním dokladem, na němž jsou údaje uvedené o něm ve spolkovém rejstříku.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz