Předseda a místopředseda

Dobrý den,

náš spolek řídí předseda (individuální statutární orgán), chceme ale mít i místopředsedu, který může předsedu zastoupit. Stává se tím statutární orgán kolektivním? O výbor se dle mého názoru nejedná.

Je-li statutární orgán individuální, lze zapsat jen jedinou fyzickou osobu, místopředseda by tedy v rejstříku nebyl. Jedině ho pak vybavit plnou mocí. Pokud by byl statutární orgán kolektivní, říká §156 NOZ, že rozhoduje ve sboru, což není náš případ (místopředseda je zvolen "do rezervy", kdyby byl předseda dlouhodobě nedostupný, nečinný, nemocný).

V připravovaných stanovách máme uvedeno:
Předseda a místopředseda
a.  jsou statutárními orgány spolku a jednají jeho  jménem; podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis; předseda a místopředseda jednají samostatně
b.  místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí, není-li předseda dlouhodobě přítomen nebo schopen vykonávat svou funkci

Poradíte, jak situaci správně řešit?

— Aleš Povalač

Odpověď:

Dobrý den,

text v připravovaných stanovách znamená, že Váš spolek má kolektivní statutární orgán, jehož členové mohou za spolek jednat každý samostatně. Abyste dospěli k tomu, co chcete, bude třeba postavit stanovy trochu jinak.

Spolek (ani jiná právnická osoba) nemůže mít dva statutární orgány. Statutární orgán může být vždy jen jeden a náleží mu veškerá působnost, která nebyla svěřena jinému orgánu. Individuální je orgán, který má jen jednoho člena. Pokud tedy nechcete mít kolektivní statutární orgán, musí být statutárním orgánem jen jedna osoba. Předseda s místopředsedou pak mohou např. vytvořit výbor, který bude výkonným orgánem spolku - orgán se může jmenovat i jinak než výbor, (např. rada...), popř. nemusí mít žádné zvláštní označení a můžete jej označovat jako "předseda a místopředseda". Myslím ale, že nějaké označení takového výkonného orgánu, by bylo praktické. Výkonný orgán pak není zároveň statutárním orgánem - ve stanovách vymezíte, co dělají předseda a místopředseda společně (jako výbor). Všechno ostatní bude oprávněn dělat předseda (statutární orgán) sám. U předsedy pak ještě uvedete, že v případě, kdy předseda není schopen vykonávat svou funkci, přebírá jeho pravomoci a působnost místopředseda. Místopředseda tedy bude v tomto vyjímečném případě oprávněným zástupcem statutárního orgánu, aniž by Váš spolek měl kolektivní statutární orgán.

Pochopitelně, že je možná i varianta, kdy předseda a místopředseda nebudou tvořit další zvláštní orgán a místopředseda bude pouze oprávněn převzít pravomoci a působnost předsedy v případě, že to bude třeba. Reálně je to ale velmi těžká věc pro místopředsedu - protože se předpokládá, že nebude dělat nic a když něco nevyjde (např. předseda zemře), začne ze dne na den dělat všechno... To je hodně těžké. No, ale je to, myslím, možný model.

Pro úplnost dodávám, že by podle mého názoru bylo lepší, zapsat do spolkového rejstříku (jako skutečnost, o jejíž zapsání spolek zvlášť požádá - tj. jako něco navíc), že místopředseda přebírá pravomoci a působnost statutárního orgánu v případě, že předseda není schopen vykonávat svou funkci a zapsat do spolkového rejstříku možná i místopředsedu samotného. Jedině tak totiž dosáhnete toho, že nebude možné zpochybnit oprávnění místopředsedy vykonávat funkci statutárního orgánu, kdyby došlo k tomu, že tuto funkci nakonec vykonávat bude.

Plnou mocí k zastupování spolku při právním jednání může být místopředseda vybaven také, ale nevím do jaké míry lze spoléhat na to, že ji předseda určitě zvládne včas vystavit. V případě, že byste počítali s plnou mocí, může být ale zplnomocněn i jakýkoliv jiný člen spolku a není tedy nutné volit místopředsedu.

Možností je tedy více, nelze ale ustanovit jednomu spolku dva samostatné statutární orgány (jak předpokládá text připravovaných stanov).

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 11. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz